Logo deschakelbarendrecht.nl
  • Alles
  • (79)
    Algemeen

Filosoferen over God. Deel 2.

woensdag 21 juni 20:00 uur

BARENDRECHT - Vorming en Toerusting PKN Barendrecht houdt op woensdag 21 juni weer een discussieavond in De Ontmoeting van de dorpskerk in Barendrecht. Het betreft een vervolgbespreking over het boekje 'Filosoferen over God'. Geert Mak schreef er een boek over: 'Hoe God verdween uit Jorwerd'. Moderne filosofen houden zich meer in de breedte met het onderwerp bezig. Aan de hand van de visie van enkele toonaangevende filosofen werd enkele maanden geleden gediscussieerd. Die avond krijgt nu een vervolg. Niet langer staat de gemeenschap centraal, maar het individu. Met alle voordelen; maar ook nadelen. Daarom willen sommigen terug naar vroeger. Maar dat is een doodlopende weg. Maar hoe dan wel? Peter Sloterdijk en Alain de Botton, twee gezaghebbende filosofen, zijn het erover eens: de veranderingen dwingen om te beginnen met bezinning. Aan de hand van de visies van deze twee filosofen wordt de discussie voortgezet. Beide filosofen worden kort ingeleid door discussieleiders Maarten van Boekel en Cees Romkes. Geïnteresseerden (ook die er de eerste avond niet bij waren) worden uitgenodigd. Aanvang: 20 uur. Voor meer informatie: Maarten van Boekel via mvb34@outlook.com