• Alles

Wintertocht door het Waalbos

zaterdag 27 november 10:00 uur

Foto:

Op zaterdag 27 november organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een winterexcursie in het Waalbos. Er zal een wandeling worden gemaakt van twee uur waarbij gekeken wordt naar naar alle vogels en planten die de wandelaars tegenkomen. Na de wandeling is er warme soep en een winters gerecht bij Ross Lovell.

Momenteel zijn in het Waalbos nog diverse zangvogels te zien die overwinteren in Nederland, zoals putters, heggenmus en groenlingen. Ook zijn er verschillende ganzensoorten te zien in het Waalbos en met een beetje geluk ook roofvogels zoals buizerd maar ook bruine kiekendief. Deze jagen op muizen. Ook zijn er nog verschillende eenden soorten te zien als slobeend, kuifeend, wintertaling en dodaars.

De excursie start om 10 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell. Deelnemers betalen 15 euro. Aanmelden via info@onswaalbos.nl
deel deze activiteit