René de Reuver.
René de Reuver. Foto:

René de Reuver spreekt op gemeenteavond PKN-kerken

maandag 12 juni 2023 20:15

Dr. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, spreekt op maandag 12 juni in Barendrecht. Hij krijgt het woord na de pauze van een gemeenteavond van de protestantse gemeente Barendrecht.

De avond wordt georganiseerd door de Algemene Kerkenraad, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van de PKN-kerken ter plaatse: Carnisse Haven, de Bethelkerk, de Dorpskerk en de Immanuelkerk.

Het deel voor de pauze gaat over de financiën en is bestemd voor de leden van de Protestantse Gemeente. Hier zal penningmeester, Klaas Groenendijk verslag doen van het financiële reilen en zeilen in 2022 van de Protestantse Gemeente Barendrecht.

De lezing na de pauze is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Het onderwerp van de lezing is ‘De toekomst van de kerk, de kerk van de toekomst’. De Reuver behandelt dit thema vanuit de visienota ‘Van u is de toekomst’.

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet en beschrijft een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen.

Aanvang van de lezing is om 20.15 uur. De avond wordt gehouden in de Immanuelkerk, Klarinetweg 2.