De Ontmoeting.
De Ontmoeting. Foto:

Avond over boek ‘Intieme vreemden’

dinsdag 13 juni 2023 20:00

Dinsdagavond 13 juni wordt om 20 uur in ‘De Ontmoeting’ van de Dorpskerk het boek ‘Intieme Vreemden’ besproken. Het boek is verschenen in het kader van de ‘Maand van de Filosofie – 2022’.

Schrijver van het boek: de Belgische hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaege. 

“Door de eeuwen heen is het beeld dat wij hebben van de mens (en daarmee van onszelf) ingrijpend veranderd. Ooit werd ons geleerd dat we alleen maar zondaars waren. In bepaalde orthodox-religieuze groeperingen plant dat zelfbeeld zich nog voort. Maar met hulp van wetenschappelijke inzichten wisten we ons aan dat beeld te ontworstelen. We staan nu opener en vrijer in de wereld. Veel is veranderd, maar de mens eigen spanningsbogen zijn gebleven: opbouwen en vernietigen; vrede en oorlog. Velen leven ook daardoor met het gevoel dat ze tekortschieten. Ze stellen eisen aan zichzelf, waar ze niet aan kunnen voldoen. Ze zoeken intimiteit, maar vinden vervreemding. Inhoudsloosheid, leegte in zichzelf en de ander.”

Deze avond sluit aan op de eerdere bespreking van het boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ van Dirk de Wachter. De organisatie van de avond berust bij de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting. In- en uitleiding: drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes. En via het scherm, komt ook Paul Verhaege zelf aan het woord.