Logo deschakelbarendrecht.nl
Melvin

Column Melvin: HartveiligWonen

  •   24 keer gelezen

Melvin is 16 jaar en zit in de vierde klas van het Dalton Lyceum. Deze week zoekt hij uit hoeveel mensen er in Barendrecht hulp kunnen bieden bij een hartaanval.

Stel je voor: Je loopt rustig over het dorp te shoppen. Je bent kerngezond en voelt je goed, maar plotseling krijg je een pijnlijk gevoel in je borst. Voordat je het weet, val je bewusteloos op de grond. Een hartaanval. Een omstander belt snel 112, maar niemand in de buurt weet wat hij moet doen. De tijd tikt door en het is slechts een kwestie van tijd voordat de dood intreed. Dan komt er plotseling iemand aanrennen, hij heeft een Automatische Externe Defibrillator bij zich en start meteen met reanimeren. Tegen de tijd dat de hulpdiensten aanwezig zijn is je hart weer op gang gekomen. Je leven is gered door een vrijwilliger van HartveiligWonen.

Per week krijgen ongeveer driehonderd mensen in Nederland een hartstilstand. In geval van een harstilstand neemt de overlevingskans per minuut met ongeveer 10 procent af. Dat betekend dat je na tien minuten vrijwel zeker dood gaat en aangezien ambulances er gemiddeld twaalf minuten over doen om te arriveren is dat best wel een probleem.

HartveiligWonen is daarom in het leven geroepen om de overlevingskans van een hartstilstand te vergroten. Het is een AED alert system dat burgerhulpverleners oproept in geval van een acute hartstilstand. Zodra iemand melding maakt van een hartstilstand bij de alarmcentrale van 112 wordt er een bericht uitgezonden aan alle vrijwilligers in de buurt. Binnen een straal van 400 meter worden mensen opgeroepen om direct naar het slachtoffer toe te komen en binnen een straal van 1000 meter wordt verzocht om zo snel mogelijk een defibrillator mee te nemen. Dankzij dit ingenieuze systeem wordt de overlevingskans van een hartstilstand vele malen groter.

Een hartaanval kan iedereen overkomen. Mensen met, maar ook mensen zonder hartklachten, lopen het risico om spontaan een hartaanval te krijgen. Daar is niks aan te doen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat de overlevingskans bij een hartstilstand omhoog gaat. Op dit moment ligt de overlevingskans van een hartaanval namelijk maar rond de 5 tot 10 procent. Daarom is de burgerhulpverlening van HartveiligWonen onmisbaar.

HartveiligWonen wil van Nederland een zogenaamde 6-minutenzone maken. Dat betekend dat er in heel Nederland binnen zes minuten een vrijwilliger aanwezig moet zijn die hulp kan bieden tijdens een hartstilstand. Als er binnen zes minuten gehandeld wordt is de overlevingskans van de patiënt namelijk rond de 50 procent.

Om het doel van de 6-minutenzone te halen is het wel van belang dat er overal in Nederland genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn. Op de site van HartvieligWonen is daarom ook een kaart te vinden waarop aangegeven is hoe ver ze zijn met het bereiken van de 6-minutenzone. Per postcode is aangegeven hoe groot de dekking van de burgerhulpverlening is, van 0 tot 1 procent. 1 procent is in dit geval 100 procent en het is dus ook mogelijk dat er overbezetting is. Maar dat is natuurlijk alleen maar goed. De gegevens zijn ook van Barendrecht bekend. In de postcode 2991 is er een bezetting van 0,59 procent, in 2992 een bezetting van 0,78 procent, in 2993 0,52 procent en in 2994 is er maar een bezetting van 0,34 procent.

Dat betekent dus dat er in heel Barendrecht sprake is van onderbezetting en dat moet hoognodig veranderen. Een hartaanval kan iedereen overkomen en dan is het fijn om te weten dat altijd iemand in de buurt is die eerste hulp kan bieden. Daarom vind ik dat iedereen die eerste hulp kan bieden bij een hartaanval zich aan moet melden bij HartveiligWonen, want elk leven telt.


Ideeën voor Melvin kan men mailen naar redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl

reageer als eerste
Meer berichten