Logo deschakelbarendrecht.nl

Hoe gaat het met Barendrecht?

  •   40 keer gelezen

Uitkomsten uitgebreid onderzoek bekend

BARENDRECHT  – De uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek 'Waar staat Barendrecht' zijn bekend. Daaruit blijkt onder andere dat inwoners Barendrecht een 8,1 geven als hen wordt gevraagd hoe prettig zij het vinden om in hun buurt te wonen. Verder is het merendeel tevreden over het onderhoud van bijvoorbeeld groen en straten, en voelt 88% zich veilig in Barendrecht. De veiligheid in de buurt is verbeterd en scoort een 7,4.

Ook vindt een ruime meerderheid (85%) dat de buurt voldoende groen is en vinden vrijwel alle Barendrechters dat er genoeg voorzieningen in de buurt zijn. Denk daarbij aan onderwijs, winkels, zorgvoorzieningen, sport(verenigingen) en openbaar vervoer. Iets meer dan de helft is tevreden over de parkeergelegenheid in hun buurt. Zo'n 30% vindt echter dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf daarnaast aan vaak of soms te maken te hebben met een onveilige verkeerssituatie in hun buurt. Er zijn dan ook veel suggesties gegeven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid.

Bijna 80% van de inwoners geeft aan van normaal, tot heel veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Slechts 6% heeft weinig tot geen vertrouwen. De relatie tussen inwoners en gemeente scoort een 6,4. Dat is hoger dan in 2015 (een 6,2) én hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,04. De dienstverlening van de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,1, hetzelfde als twee jaar geleden. Verder beoordelen Barendrechters hun leven en geluk met een 7,9. Wel maken te weinig mensen gebruik van regelingen die er zijn voor burgers met een laag inkomen. Hetzelfde bleek ook uit de Armoedemonitor 2016, die de gemeente voor de zomer bekendmaakte.

Burgemeester van Belzen: "De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons heel belangrijk. Zo kunnen we zien wat goed en wat minder goed gaat, en ons richten op de zaken die beter kunnen. Alhoewel de resultaten over het algemeen positief zijn, blijft er altijd ruimte om onszelf te verbeteren. Daar gaan we mee aan de slag."

Waarstaatjegemeente.nl
Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau en gaat onder andere over wat inwoners vinden van hun woon- en leefomgeving, de dienstverlening van de gemeente, veiligheid en zorg en welzijn. Zo'n 2000 inwoners zijn door het bureau benaderd om mee te werken, representatief voor de grootte van deze gemeente. De respons was bijna 27%. Dat is goed: gemiddeld ligt dat voor alle deelnemende gemeenten tussen de 20 en 30%. Voor het eerst heeft ook een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van ondernemers in Barendrecht. Ook is weer de tevredenheid van bezoekers van de balie onderzocht. De onderzoeken geven samen een goed beeld van de prestaties van de gemeente.

Resultaten vergelijken
De resultaten van de gemeente Barendrecht kunnen worden vergeleken met die van andere gemeenten, via www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast zijn de uitgebreide rapporten te downloaden op www.barendrecht.nl.

reageer als eerste
Meer berichten