Logo deschakelbarendrecht.nl

Horeca pleit voor ruimere terrastijden

BARENDRECHT – Barendrechtse horecaondernemers pleitten vanavond vurig voor het verruimen van de terrastijden. In een oriënterende commissievergadering riepen zij de gemeenteraad op donderdagavond tijdens de raadvergadering voor de pilot te stemmen die EVB eerder in een motie voorstelde.

De terrassen zijn nu open van 8 tot 23 uur. EVB verzocht de burgemeester om een proef van juni tot en met oktober, waarin de terrassen op de Middenbaan, het Doormanplein en Smitshoek open zijn tot middernacht. De terrassen op het Havenhoofd zijn vanwege overlast niet opgenomen in de pilot. Tevens verzocht EVB tot evaluatie en het starten van een onderzoek naar verruiming in heel Barendrecht

,,Terrassen die om 23 uur sluiten, dat is niet meer van deze tijd'', betoogde Jasper Kolet van Lust. Maurice van der Hoek van Le Bonheur gaf aan dat er op de Middenbaan één iemand woont, dus veel overlast zal er niet zijn. ,,We willen niet alleen geld verdienen, maar ook gezelligheid brengen. Mensen gaan steeds later eten.'' Dat laatste beaamde ook Marcel Hakemulder van Diggels. ,,De tweede lichting gasten laat het afweten omdat ze hun avond niet buiten mogen afmaken. De terrastijd is de sluitingstijd van de horeca aan het worden. We jagen mensen het dorp uit. Het is een spookdorp geworden.''
Jan-Hein Schoehuizen, eigenaar van La Hermana aan het Havenhoofd, gaf aan dat de ondernemers daar al een switch hebben gemaakt: ,,We organiseren minder evenementen en houden die vooral overdag, zodat de muziek niet de nachtrust van omwonenden verstoord. Het beeld is soms scheef, overlast komt ook door groepen jongeren en huisfeestjes, maar wij worden erop aangesproken. We vragen de gemeenteraad te overwegen het Havenhoofd toch in de pilot op te nemen. Het is tenslotte het grootste horecaplein van Barendrecht.''

Arjan Moree gaf vanavond aan dat Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht niet tegen de pilot en de verruiming is. Ook Barbara Verbeek, bewoner van het Doormanplein liet dat namens een aantal bewoners weten.

Vooral omwonenden van het Havenhoofd spraken hun zorgen uit. Vanwege het akoestieke probleem op het plein vrezen zij meer overlast en verstoring van de nachtrust. Joop Delmee: ,,Bewoner kunnen bijna letterlijk verstaan wat terrasbezoekers zeggen. Tijdens een evenement op 27 mei belde een bewoner vanuit zijn huis naar DCMR vanwege overlast door muziek. De medewerker vroeg: staat u buiten? Bij normaal terrasgebruik is er weinig hinder, het gaat vooral om muziek tijdens evenementen.''
Hans Grashoff: ,,Uitsluiting van het Havenhoofd is de pilot is een goede zaak. Dat is niet voor niets. De combinatie met overlast door hanggroepen zal het voor omwonenden nog ondraaglijker maken.'' Hans Hersbach: ,,Wij protesteren krachtig tegen het houden van de pilot en de terrastijdenverlenging. De overlast roept ergernissen op en leidt tot gezondheidsklachten. Commerciële belangen mogen niet boven het welzijn van bewoners gesteld worden.''

Meer berichten