Logo deschakelbarendrecht.nl
De wethouders Vermaat, Van der Linden en Luijendijk.
De wethouders Vermaat, Van der Linden en Luijendijk.

Breuk in 'oude' college

BARENDRECHT – Twee dagen voor de benoeming van een nieuw college van burgemeester en wethouders hebben de huidige wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden (beiden EVB) het vertrouwen opgezegd in hun mede-collegelid Peter Luijendijk (CDA). De twee EVB-bestuurders verwijten Luijendijk in een brief aan de gemeenteraad dat hij onderzoeksgegevens over het binnenklimaat in vijf schoolgebouwen niet heeft gedeeld, maar er wel gebruik van heeft gemaakt in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder meer de door het CDA gebezigde slogan 'Buitenzwembad? Liever frisse lucht in de scholen' zou aan dit onderzoek ontleend zijn. Vermaat en Van der Linden vinden het ernstig en 'bestuurlijk kwalijk' dat het onderzoeksresultaat al een maand bekend was, maar niet bij de overige collegeleden en de gemeenteraad. Volgens de EVB-wethouders is de informatie belangrijk vanwege de hoge kosten die met het verbeteren van het binnenklimaat in de scholen gemoeid zijn.De vertrouwensbreuk zou volgens Vermaat ook in de hand zijn gewerkt door uitlatingen van wethouder Luijendijk over de nieuwe verkeerssituatie rond het gemeentehuis, Binnenhof en Binnenlandse Baan.
Het CDA heeft 'met verbazing en ongeloof' op de brief van Vermaat gereageerd. ,,We herkennen de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en de fractie totaal niet. De brief is een verzameling feitelijke onjuistheden en daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat twee demissionaire wethouders twee dagen voor hun afscheid deze stap menen te moeten zetten.''

De volledige brief is hier te lezen.

Reactie CDA:

Fractie CDA Barendrecht staat pal achter wethouder Luijendijk

Met verbazing en ongeloof heeft de fractie van het CDA in Barendrecht kennis genomen van een brief die demissionair wethouder Vermaat (EVB), mede namens demissionair wethouder van der Linden (EVB) twee dagen voor de installatie van het nieuwe college aan de raad heeft verzonden. In deze brief meent de heer Vermaat mede namens de heer van der Linden het vertrouwen te moeten opzeggen in hun collega Luijendijk.

We herkennen de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en de fractie totaal niet. De brief is een verzameling feitelijke onjuistheden en daarnaast vinden we het onbegrijpelijk dat twee demissionaire wethouders twee dagen voor hun afscheid deze stap menen te moeten zetten. Het is namelijk aan de gemeenteraad en niet aan collegeleden om vertrouwen in een wethouder op te zeggen.

Duidelijk moet zijn dat de CDA-fractie  volledig achter haar demissionaire wethouder Luijendijk staat en elke poging hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden.

Fractie CDA Barendrecht

Meer berichten