Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto: Jacqueline van den Heuvel

Calvijnleerlingen naar lepradorp in Vietnam

BARENDRECHT - Zaterdag vertrekken de bovenbouwleerlingen Marit Kasius, Maartje Kurpershoek (beide uit Barendrecht), Lars van Prooijen, en Seren Demirbilek van het Zuider Gymnasium van CSG Calvijn met vier leerlingen van het Comenius Lyceum Capelle voor twee weken naar een lepradorp en een lepraziekenhuis in Vietnam om daar vrijwilligerswerk te doen. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe het leven van leprapatiënten er uitziet.

Als begeleiders gaan Rob van den Brink en Peter Euser (ook uit Barendrecht) mee.

De groep leerlingen en begeleiders hebben er enorme zin in. Zo gaan ze in het lepradorp (bejaarde) leprapatiënten helpen met eten en drinken en een praatje met ze maken. Daarnaast staan ook spelletjes doen op het programma met de (klein)kinderen van de leprapatiënten, die vaak zelf niet ziek zijn, maar toch verstoten in het lepradorp moeten wonen. Op de basisschool gaan ze lesjes Engels verzorgen en met de kinderen knutselen, dansen en sporten. In het lepradorp gaat ook geklust worden, waardoor het lepradorp er na hun vertrek weer schoner en opgeknapt uitziet.  

In het lepraziekenhuis krijgen de leerlingen de medische kant van lepra te zien en willen ze daar wat gezelligheid brengen en zo omkijken naar mensen die door hun ziekte buiten de maatschappij geplaatst zijn.

De afgelopen en komende weken zijn de Vietnamgangers volop in actie om veel geld bijeen te brengen voor de leprabestrijding. Zo hebben ze in Barendrecht huis aan huis gecollecteerd en worden er in deze maand sponsorlopen op drie scholen georganiseerd. Het opgehaalde geld wordt onder andere gebruikt om speciale sandalen voor leprapatiënten van te maken. Door het dragen van goed schoeisel krijgen leprapatiënten namelijk geen beschadigingen aan hun gevoelloze voeten en kunnen handicaps worden voorkomen. In het lepraziekenhuis zullen de leerlingen ook leren hoe deze sandalen op maat gemaakt worden en hieraan meehelpen. Het geld wordt ook gebruikt om nieuwe (verstoten) leprapatiënten op te sporen, te behandelen en te genezen. Aangezien dit per patiënt gemiddeld slechts vijftig euro kost, hopen ze zo heel veel leprapatiënten te kunnen behoeden voor misvormingen en amputaties.

Tijdens hun verblijf in Vietnam worden er telkens blogs over hun reiservaringen geschreven en foto's en filmpjes gemaakt. Men kan deze vinden op www.leprastichting.nl. Klik dan rechts bovenaan bij 'Nieuws' op 'Met school naar een lepradorp in Vietnam' om bij de Vietnamreis te komen.

De leerlingen steunen? Maak een bijdrage over op NL53 INGB 0702 3262 08 t.n.v. P. Euser, de Barendrechtse ambassadeur van de Leprastichting. Het geld zal goed gebruikt worden.

Meer berichten