<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Begroting aangenomen zonder steun oppositie

BARENDRECHT – De geamendeerde begroting voor 2019 en de meerjarenraming voor 2020-2022 zijn dinsdag aangenomen met vijftien stemmen voor. EVB stemde tegen de plannen en diende een tegenbegroting in. Voorzitter Jan van Belzen bedankte de raad en het college voor de constructieve behandeling.

Omdat er nog geen collegeprogramma is, is de begroting beleidsarm. Dat was voor EVB een van de redenen om een tegenbegroting in te dienen. Lennart van der Linden dinsdagavond: ,,EVB biedt een handreiking om de politieke loopgraven te dempen. De tegenbegroting staat vol ambities die ook in de verkiezingsprogramma's voorkwamen. De begroting die vanavond voorligt is beleidsarm en boterzacht. Een groot deel van de dekking is gebakken lucht. Er gaan harde euro's uit zonder dat daar euro's in tegenover staan. De schuldenlast loopt dan op; de geschiedenis lijkt zich te gaan herhalen.''
Van der Linden sprak over bestuurlijke verlegenheid. ,,We hebben een college dat niet zozeer bestuurt, maar vraagt aan de raad wat ze moet doen. Kom op, de koudwatervrees mag er nu wel vanaf zijn.''
EVB kreeg zowel van het college als veel coalitiepartijen complimenten voor het vele werk dat in de tegenbegroting gestoken is.

Wethouder Nico Bults: ,,Complimenten en respect voor de tegenbegroting. Het zijn begrijpelijke keuzes vanuit EVB, maar wij maken andere keuzes.'' Matthijs van der Welle (VVD): ,,Er staan interessante punten in, maar we hebben ook bezwaren. Laten we het debat hierover voeren wanneer we de vergelijking kunnen maken met collegeprogramma.'' Daar sloot CDA zich bij aan. PvdA zei geen behoefte te hebben te reageren. Marcel van Prehn (D66): ,,Ik wil het college meegeven er serieus naar te kijken. Met name naar de algemene extra dekkingsmiddelen.'' De zes partijen stemden tegen de tegenbegroting.

De begroting is sluitend. Het college gaat met name investeren in zorg en buitenruimte. Het geld voor de zorg gaat naar de wijkteams, jeugdzorg en mantelzorg. Als het collegeprogramma er is, zullen er nog wijzigingen komen, omdat dan pas geld vrijgemaakt kan worden voor de plannen die daarin staan.
De coalitiepartijen dienden een amendement in rondom de Jeugdagenda en de subsidie van KijkopWelzijn. De posten zijn geschrapt, behalve voor 2019. Het werk moet doorgaan, maar voor de jaren erna moeten er eerst door de raad goedgekeurde plannen zijn. EVB stemde tegen, waardoor het amendement met vijftien stemmen voor werd aangenomen.
Er was unaniem steun voor een amendement rondom een dekkend AED-netwerk. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om een voor iedere inwoner 'hartveilige zone' te creëren. Onderdeel is het regelen voor nazorg voor de burgerhulpverleners die reanimatie hebben toegepast.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>