Logo deschakelbarendrecht.nl

Team Dalton wint debatfestival

BARENDRECHT - Het debatteam van het Dalton Lyceum heeft overtuigend de finale gewonnen van het daltonscholen debatfestival. Daarmee mogen zij een jaar lang pronken met de wisselbeker. Het enthousiasme spatte ervan af bij het horen van de overwinning. Het debat en het leren debatteren zijn belangrijke vaardigheden waar leerlingen op het Dalton op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen. Dat is niet alleen het oefenen in mooie, scherpe retorische volzinnen en in argumentatieleer. Het is ook ervaring opdoen met allerlei verschillende debatvormen en het respectvol kunnen inschatten van je tegenstander. De leerlingen raken maatschappelijk betrokken, zijn bekend met actuele ontwikkelingen en zijn in staat daar een onderbouwde mening over te vormen. En dan maakt het de school en de leerlingen helemaal trots als al die kennis en vaardigheden een mooie overwinning opleveren. Nu op weg naar de Lagerhuis-debatwedstrijd.

Meer berichten