Logo deschakelbarendrecht.nl

Patrimonium Barendrecht: van woonvereniging naar woonstichting

BARENDRECHT - Na 106 jaar een vereniging te zijn geweest, is bij de Algemene Ledenvergadering deze zomer besloten dat Patrimonium een stichting wordt. Per 1 januari verandert de naam van woonvereniging Patrimonium Barendrecht naar woonstichting Patrimonium Barendrecht. Verder verandert er eigenlijk niets.

Per 1 juli 2017 is de Veegwet wonen van kracht. Deze aanvullende wet op de Woningwet 2015 heeft de Algemene Vergadering adviesrecht gegeven op bepaalde goedkeuringsbesluiten van de raad van commissarissen. Dit betekent in de praktijk dat de leden over circa twintig onderwerpen per jaar bij elkaar moeten komen. Dit legt een enorme druk op de vereniging. Naast tijd vraagt dit ook de nodige expertise.

De Algemene Vergadering heeft aangegeven dat dit voor hen een enorme en nauwelijks haalbare belasting is. Een werkgroep met leden, RvC-leden en de Bewonersraad hebben de consequenties van de Veegwet wonen onderzocht en besproken. De werkgroep heeft de conclusie getrokken dat het beter is om de vereniging om te vormen tot stichting

Voor huurders, belanghebbenden en samenwerkingspartners verandert er niets. Voor de leden van de vereniging wordt het lidmaatschap opgezegd, want een stichting heeft geen leden. De leden worden nog wel bij de activiteiten betrokken.

Huurder die invloed willen uitoefenen op het beleid van Patrimonium kunnen gratis lid worden van de Bewonersraad Patrimonium. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle huurders. Patrimonium werkt vanuit de prestatieafspraken nauw met hen samen. Meer informatie over de Bewonersraad vindt men op www.bewonersraadpatrimonium.nl.

Huurders die vrijblijvend een aantal keer per jaar willen meedenken met Patrimonium kunnen zich aanmelden voor Bewonersadviesgroep, het digitale klantenpanel. Via een online enquête kunnen zij hun mening geven over uiteenlopende onderwerpen zoals veiligheid, dienstverlening, de leefbaarheid in de buurt of duurzaamheid. Over de uitkomsten wordt men geïnformeerd via de nieuwsbrief, website en De Schakel. Meer informatie over de Bewonersadviesgroep: www.patrimoniumbarendrecht.nl/ik-huur/ik-doe-mee/bewonersadviesgroep.

Meer berichten