Logo deschakelbarendrecht.nl

Week van Gebed

BARENDRECHT - De jaarlijkse Week van Gebed, van 20 tot en met 27 januari wordt voor het negende jaar op rij interkerkelijk georganiseerd. Hart voor Barendrecht neemt hierin het initiatief. Wereldwijd wordt de Week van Gebed al sinds 1846 gehouden.

Het thema is 'Recht voor ogen' en scherpt de blik op recht en onrecht. De centrale Bijbeltekst komt uit Deuteronomium 16 vers 10 tot 20. God laat hier rechters aanstellen om niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden dit jaar het materiaal voor.

Christenen uit verschillende kerken bidden om bruggen te bouwen. Iedereen kan deelnemen aan deze gebedsweek. Elke avond is er van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid mee te bidden. De aanvang van de Week van Gebed is zondag 20 januari om 10 uur in de Dorpskerk. Deze dienst wordt geleid door dominee Bert de Wit. De afsluiting is een sing-in op zaterdag 26 januari in de Immanuëlkerk.

De gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden verder plaats op maandag 21 januari in de Maranathakerk (Dorpsstraat 178a), dinsdag 22 januari in WaterPortW4C (Boerhaavelaan 11), woensdag 23 januari in Carnisse Haven (Noordersingel 30), donderdag 24 januari in de Immanuëlkerk (Klarinetweg 2) en vrijdag 25 januari in de Triomfatorkerk (Gebroken Meeldijk 150). Zie voor meer informatie www.weekvangebed.nl en www.hartvoorbarendrecht.nl.

Meer berichten