<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

Tekort valt hoger uit: ruim 2 miljoen

BARENDRECHT – Het financiële tekort in Barendrecht valt hoger uit dan verwacht. Voor 2019 is het verwachte tekort nu ruim 2 miljoen, voor de jaren erna zo'n 1,5 miljoen. Het college van B en W informeerde de gemeenteraad hierover vorige week per brief.

De cijfers in de brief zijn een schets van de al bekende onvermijdelijke ontwikkelingen. De consequenties van het collegeprogramma en diverse overige te verwachten ontwikkelingen - waarvan de omvang nog niet bekend is - zijn niet meegerekend. De meeste meerkosten zitten in het sociaal domein.

Het college werkt met de ambtelijke organisatie aan een compleet beeld van de ontwikkelingen. Ook wordt gezocht naar dekkingsvoorstellen. Naar verwachting kunnen de details en dekkingsvoorstellen in de raad worden besproken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 en eerste Tussenrapportage 2019.

Het college zoekt eerst in de begrotingsposten naar financiële ruimte om de tekorten te dekken. Levert dat onvoldoende op, dan wordt gekeken of belastingverhoging nodig is. Inzet daarbij is dat gemeentelijke belastingen niet verder worden verhoogd dan de maximale inflatie.

Op 29 januari stuurde het college van B en W een brief naar de gemeenteraad. Die dag bleek dat Barendrecht de komende jaren flink geld tekort zal komen. Het was op dat moment nog niet mogelijk meer dan een ruwe schatting te maken. Die avond zou in de gemeenteraad de begrotingswijziging 2019 als gevolg van het collegeprogramma voor 2018-2022 behandeld worden. Het college vroeg de raad die behandeling uit te stellen, zodat eerst naar een oplossing kan worden gezocht voor de tekorten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>