Logo deschakelbarendrecht.nl

Opheldering over burgerinitiatief 'De Plek'

BARENDRECHT - Raadslid Willem Booij van Echt voor Barendrecht (EVB) heeft schriftelijke vragen gesteld over de status van burgerinitiatief 'De Plek' in het voormalige clubhuis van FCC Barendrecht op De Bongerd. Het college van B en W trok voor dit initiatief 7.000 euro gemeenschapsgeld uit, onder andere om opknapwerkzaamheden te laten verrichten. 

Hoewel de opknapwerkzaamheden en de inzet van de vrijwilligers direct geleid hebben tot een significante kwaliteitsverbetering van het clubhuis en de directe omgeving, heeft EVB gehoord dat het initiatief per direct door het college is beëindigd. Booij: ,,Het college heeft enkele maanden geleden naar de samenleving gecommuniceerd dit soort burgerinitiatieven een warm hart toe te dragen. Voor dit initiatief is zelfs gemeenschapsgeld vrijgemaakt. Het is dan naar initiatiefnemers, wijkbewoners en de beoogde doelgroep niet uit te leggen dat hetzelfde college enkele maanden later ineens dit geweldige initiatief in alle stilte de nek omdraait". 

Volgens vrijwilligers die EVB heeft gesproken blijkt men op het gemeentehuis de vergunning te hebben ingetrokken omdat de activiteiten van de ontmoetingsplek niet in het bestemmingsplan zouden passen. Bij deze motivering heeft Booij vraagtekens: ,,Het clubhuis werd eerder door FCC Barendrecht als kantine gebruikt. Dat zou dan ook niet in het bestemmingsplan hebben gepast?" EVB vraagt hier opheldering over en wil dat het college actief met de initiatiefnemers en andere vrijwilligers op zoek gaat naar een manier waarop dit burgerinitiatief doorgang kan vinden. 

Meer berichten