<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto: Jos Wesdijk

CDA wil extra woningen bij NS-station

BARENDRECHT - Wethouder Peter Luijendijk (CDA) en Maurits de Haan, Statenlid CDA Zuid-Holland, zien kansen voor honderden extra woningen bij het NS-station in Barendrecht. Voor 2025 moeten er in provincie Zuid-Holland 100.000 woningen worden gebouwd om aan de behoefte te voldoen. Hierover is in december een afspraak gemaakt tussen de gedeputeerde van Zuid-Holland en de minister van Binnenlandse Zaken. Het gevolg is dat er ook voor Barendrecht een taakstelling ligt om extra woningen te realiseren.

In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat het college de komende periode minimaal 750 woningen voor de verschillende doelgroepen realiseert op zogenoemde 'inbreilocaties', dus binnen bestaande bebouwing. Voorbeelden zijn Het Nieuwe Jagthuys en De Kruidenmeester. CDA ziet een mogelijkheid om honderden woningen te bouwen boven de doelstelling van 750.

,,Dit is een voorzichtige schatting'', aldus de wethouder. ,,Deze woningen zullen voornamelijk gerealiseerd worden aan de oostkant van station Barendrecht. Er mag in ieder geval niet worden gebouwd in de Zuidpolder. Dit moet een recreatiegebied en waterbuffer blijven."

De provincie heeft een belangrijke stem in de aanwijzing van de plaats en zonder hun medewerking wordt er niet gebouwd bij het station. Maurits de Haan, Statenlid van CDA Provincie Zuid-Holland, reageert: ,,Het motto is 'eerst bewegen en dan bouwen'. Dit wil zeggen dat een goede bereikbaarheid van het gebied een zeer belangrijke voorwaarde is. De oostkant van station Barendrecht is juist daarom zo'n interessante locatie. Het saneren van een verouderd bedrijventerrein voor woningbouw is zeer kansrijk, mede doordat hier al een OV-voorziening is. CDA Barendrecht kan op onze instemming rekenen als aan de nodige voorwaarden is voldaan.''


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>