<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

Op zoek naar alternatieve huisvesting

BARENDRECHT – Het college van B en W gaat plannen uitwerken voor alternatieve huisvesting. Dat doet het college nog voor juli, wanneer de verordening woonruimtebemiddeling geactualiseerd wordt. Er wordt extra aandacht besteed aan bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders. Op basis van deze plannen wordt ingezet op het niet meer opnemen van urgentie voor statushouders. Deze plannen moeten worden besproken met de regionale partners van Barendrecht. Daartoe werd dinsdagavond een motie aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

EVB diende die motie samen met VVD in. Er werd dinsdag lang gesproken over de urgentieverklaring voor statushouders. De landelijke wettelijke verplichting hiertoe is vervallen. Jonathan Vrijman pleitte er namens EVB daarom voor de urgentie te schrappen, vanwege de lange wachttijden voor mensen die een sociale woning zoeken, zoals jongeren en alleenstaanden. Ook vroeg hij te zoeken naar alternatieve oplossingen voor het huisvesten van statushouders, zodat aan de taakstelling kan worden voldaan. Het schrappen zou leiden tot meer gelijkheid ten aanzien van andere woningzoekenden.

Wethouder Nico Bults: ,,Barendrecht kan niet zelf voldoen aan de vraag. Juist daarom hebben we gekozen het regionaal op te lossen. We moeten vanuit het rijk voldoen aan de taakstelling. Schrappen van de urgentie zorgt voor ongelijkheid voor statushouders.''

De krapte in Barendrecht wordt volgens de andere partijen en de wethouder niet opgelost door de urgentieverklaring te schrappen. Er moet ingezet worden op het vergroten van de woningvoorraad. Ook waren de partijen niet overtuigd dat dit tot gelijke kansen leidt. Daarom vond Vrijmans eerste voorstel geen steun.

Matthijs van der Welle onderstreepte namens VVD het oneerlijkheidsgevoel. ,,Dat gemeenten de urgentie mogen schrappen, heeft te maken met hoe het in maatschappij landt. Het is lastig uit te leggen, want hiermee geeft je andere groepen geen urgentie. Aan dat oneerlijkheidsgevoel moeten we niet te snel voorbij gaan. Maar we moeten eerst zoeken naar alternatieven en die uitwerken. En dan pas de urgentie schrappen.''

Samen met VVD diende Vrijman daarom een nieuw voorstel in, dat kon rekenen op steun van SGP-ChristenUnie. Daarmee werden de motie aangenomen met 20 stemmen voor en 9 tegen. PvdA, GroenLinks, D66 en CDA steunden de motie niet, omdat voor hen nog onduidelijkheden bestonden, zoals de consequenties die het uitvoeren van deze motie heeft voor de samenwerking in de regio.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>