Boekbespreking 'Het raadsel van goed en kwaad'
Logo deschakelbarendrecht.nl

Boekbespreking 'Het raadsel van goed en kwaad'

BARENDRECHT – In de Dorpskerk is binnenkort een boekbespreking over 'Het raadsel van goed en kwaad'. Het boek is geen theoretisch handboek over ethiek, maar gaat over wezenlijke levensvragen die direct samenhangen met liefde, hoop en wanhoop, lijden, dood, agressie, schoonheid, wilskracht, vitaliteit en vooral de behoefte aan nabijheid van de ander.

Mevrouw Brinkgreve is van huis uit sociologe, maar heeft zich indringend verdiept in de filosofie en psychologie. Voor de meest wezenlijke vragen roept ze literatuur, religie en kunst te hulp. Zo mobiliseert ze bij de lezer 'verbeeldingskracht', een van de dragers onder religie.  

Er is besloten dit boek te bespreken omdat de auteur de spanningsboog tussen enerzijds 'lijden en onrecht' en anderzijds 'vitaliteit en levenswil' levendig en verstaanbaar weet te schetsen. Woensdag 27 maart is iedereen om 20 uur welkom in de consistorie van de kerk. Meer informatie bij dominee Cees Romkes, cees@romkes.com of 0180-721218.

Meer berichten