Logo deschakelbarendrecht.nl

Bijval voor afvalplan

BARENDRECHT – Hoewel er nog veel vragen waren, kon het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 –2023 dinsdag in de commissie Ruimte op veel bijval rekenen. Het nieuwe afvalbeleid wordt 2 april besproken de gemeenteraad.

Marc ten Oever, directeur van Afval loont, betoogde dat Afval loont meer had kunnen bereiken met meer filialen, omdat de afstand nu voor veel bewoners te groot is om mee te doen. Ook de partijen vroegen aandacht voor het initiatief. Wethouder Cees Schaap gaat graag met Afval loont in gesprek. ,,We staan open voor voorstellen. Ik hoop dat we daarover snel verder kunnen praten.''

Ook waren er vragen over de compensatie van maatschappelijke organisaties die nu geld krijgen via Afval loont. Schaap: ,,Ik weet nog niet om welke organisaties dat gaat. Ik hoop dat Afval loont een lijst wil verstrekken. Dan kunnen we, als het plan wordt goedgekeurd, aan de slag om de compensatieregeling uit te werken. Ik zal de organisaties vragen wat voor tegenprestatie zij kunnen leveren, zoals ze dat nu doen door afval te scheiden.''

Het plaatsen van twee minicontainers kan in kleine tuinen een uitdaging zijn. Daarvoor vroeg inwoner Ingrid Elderson aandacht, net als diverse partijen. Ada Dekker (GroenLinks) vroeg of burgers de mogelijkheid kunnen krijgen te kiezen voor kleinere containers. Schaap liet weten dat eerst containers van 240 liter worden uitgerold. Na zes maanden, als het beleid geëvalueerd wordt, kan men de containers te ruilen voor kleinere.
In veel wijken leven zorgen over de plaatsing van ondergrondse containers. Men is bang dat dit ten koste gaat van parkeerplaatsen of groen. De wethouder gaf aan dat in samenspraak met bewoners naar de beste oplossing zal worden gezocht. In het nieuwe beleidsplan van de BOA's staat handhaven om verrommeling te voorkomen op nummer één, liet Schaap weten. De suggestie de bladkorven die in de herfst worden neergezet ook in het snoeiseizoen te plaatsen, wordt meegenomen.

Meermaals werd aangekaart dat het niet eerlijk lijkt dat iedereen 104 keer een zak restafval kan wegbrengen, terwijl de afvalstoffenheffing is verdeeld in drie trappen. Bovendien gebruiken senioren vaak kleinere zakken omdat een vuilniszak van zestig liter te zwaar is. Schaap stelde voor de aantallen verhoudingsgewijs aan te passen: 57 keer voor eenpersoons- en 104 keer voor tweepersoonshuishoudens, 122 keer voor huishoudens van drie of meer personen. De tarieven worden nog nader gekeken.

Albert van Winden, directeur NV BAR-Afvalbeheer, benadrukte dat inwoners GFT straks echt moeten scheiden en niet meer bij het restafval doen. ,,Dat is een voorwaarde, omdat de kwaliteit van het PMD anders achteruit gaat. Zeventig tot tachtig procent is dan bruikbaar als grondstof, garanderen partijen. Halen ze dat percentage niet, dan krijgen ze de gunning niet.''

EVB achtte het voorstel niet besluitrijp, onder meer omdat de partij meer varianten wil zien. Van Winden vertelde dat meer scenario's zijn uitgewerkt, maar dat die vanwege hoge kosten niet zijn gepresenteerd. De doelen de afvalstoffenheffing zo min mogelijk te verhogen en een zo hoog mogelijk scheidingspercentage te halen, zijn met andere varianten niet haalbaar. EVB wil de varianten toch graag zien. De wethouder gaf de toezegging die schriftelijk toe te sturen.

EVB bracht in herinnering dat het afvalaanbiedstation tegelijk aangepakt zou worden. Schaap liet weten dat er bewust geknipt is, omdat dat te complex was en zodat eerst gekeken kan worden wat Barendrecht wil met grondstoffen en afval. Daarna wordt het plan voor het afvalaanbiedstation verder uitgewerkt en gepresenteerd.

Meer berichten