<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Wethouder Peter Luijendijk, Jan-Hein Engelen en Kees Silvis proosten op het nieuwe onderkomen.
Wethouder Peter Luijendijk, Jan-Hein Engelen en Kees Silvis proosten op het nieuwe onderkomen.
FOTO

Kapschuur en Duikerhuys geopend

BARENDRECHT - De nieuwe huisvesting van Humanitas DMH en de kapschuur op het erf van De Kleine Duiker werden gistermiddag feestelijk geopend. Onder grote belangstelling van ouders van cliënten en andere genodigden werd de naam van het dagverblijf, Het Duikerhuys, onthuld. Dat werd gedaan door Michel en ontwerper Marco. Hiermee werd de ruimte officieel in gebruik genomen.

Na een woord van welkom van voorzitter Kees Silvis verwoordden ook wethouder Peter Luijendijk en manager Jan-Hein Engelen hun blijdschap met deze voorziening. Silvis ging kort in op de totstandkoming: ,,In mei 2016 is de eerste aanzet gegeven. Dankzij de inzet van velen zijn deze accommodaties tot stand gekomen. De bouwcoördinatie en begeleiding lag bij U-build. Zowel ons eigen personeel en vrijwilligers hebben actief meegewerkt. Een spoedcursus metselen was nodig om de borstwering te realiseren en onze medewerker Richard werd tot dakpannenheffer gepromoveerd.  Allen dank daarvoor".
Hij gaf aan te verwachten dat de nieuwe accommodatie voor de dagbesteding en de instroom van nieuwe cliënten en begeleiders een betekenisvolle rol zal hebben. Zowel wat betreft de invulling van de dagbesteding zelf als de financiële bijdrage ten behoeve van de instandhouding van erf en opstallen van De Kleine Duiker.

De bedrijfsmiddelen worden gecentreerd in de overkapping zelf en het aan te leggen terrein ervoor. Het halfverharde middenterrein krijgt een andere invulling. De recent aangeplante platanen markeren dit al. Daar zal binnenkort een terras komen. ,,De Kleine Duiker wordt groener en mooier". Er zijn daarvoor grote en kleine plannen . Een grote is een wijziging van de horeca. Kleinere zijn aanpassingen van varkensstal en kippenschuur en het realiseren van een boerderijwinkel in de hooimijt. Met aanpassingen van de educatieve stal is al begonnen. Tenslotte gaf Silvis aan dat het erf van de Kleine Duiker rookvrij zal worden in navolging van het Nationaal Preventie Akkoord.

Wethouder Peter Luijendijk wees op de intensieve samenwerking met de gemeente. De vorm van de financiering is uniek en afgeleid van een al lang bestaande vorm binnen de sport. Hier werd de vorm van 1/3 gift en 2/3 financiering door de stichting voor het eerst voor een niet-sportgebonden maatschappelijk initiatief toegepast. ,,Het project is geslaagd, want het lijkt erop alsof de gebouwen er al veel langer staan". Met die woorden prees hij de ruimtelijke invulling met de gebouwen. Luijendijk wees ook naar gesprekken die gaan over een mogelijke rol van De Kleine Duiker bij het beheer en onderhoud in de Zuidpolder, zoals het uitvoeren van het hygiënebestek (zwerfvuil en prullenbakken) en natuurlijke begrazing als alternatief voor het machinaal maaien. Die vorm van beheer moet de biodiversiteit in de Zuidpolder doen toenemen.

Manager Jan Hein Engelen sprak zijn blijdschap uit over het beschikbaar komen van de accommodatie. Een forse kwaliteitsstap als gekeken wordt naar de vorige behuizing in de wagenschuur en de tijdelijke behuizing in een stal. Ook Jan Hein verwacht een positieve invloed op het welbevinden van zijn cliënten en de werkomstandigheden van de begeleiders. De genodigden werden vervolgens uitgenodigd om het onthullen van het naambord bij te wonen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>