Logo deschakelbarendrecht.nl
FOTO

Gevallenen herdacht

BARENDRECHT - Vanavond werden in Barendrecht de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en allen die hun leven gaven voor de vrijheid.

Tijdens de herdenking in de Dorpskerk waren er toespraken van burgemeester Van Belzen, kinderburgemeester Anaïs Swirc en de heren J. Veldhoen en J. van der Gugten. Hans van Gelder (orgel) en Richard Gutteling (dwarsfluit) leverden een muzikale bijdrage. Ninette Neuteboom droeg een gedicht voor.

Kinderburgemeester Anaïs Swirc hield een indrukwekkende toespraak. Anaïs: ,, Vroeger speelden we op zondag nog even voor de synagoge. Sinds een paar jaar is het gebouw omsingeld door de Marechaussee, staan er gepantserde auto's en is er een mobiele politiepost. De eens vredige zondagmiddag is nu een bijna militaire omgeving. Het maakt me verdrietig en ik begrijp niet waar het zo moet gaan. Ik ben teleurgesteld, dat we 74 jaar na de oorlog nog steeds niet met verschillende achtergronden en geloven naast elkaar kunnen leven.''

Burgemeester Van Belzen ging ook in op onverdraagzaamheid in de samenleving: ,,Er zijn teveel mensen die niet kunnen zijn wie ze willen zijn. Omdat anderen ze die vrijheid niet gunnen. En daarvoor heb ik geen begrip. Vrijheid betekent niet alleen zelf vrij zijn. Het gaat ook om ruimte geven aan de vrijheid van anderen, om te zijn wie ze willen zijn, ongeacht verschillen in geloof, politieke voorkeur, afkomst en seksuele geaardheid. Stel uzelf niet boven een ander."

Bij het monument op het Doormanplein werden twee minuten stilte in acht worden genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden er kransen en bloemen gelegd door het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de Landmacht, Luchtmacht, Koninklijke Marine, vertegenwoordigingen uit Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk en kinderen van de Rehobothschool. Ook Stichting 4 mei herdenking Barendrecht en Oranjevereniging Juliana legden bloemen. Harmonievereniging Barendrecht speelde passende muziek. Daarna kon iedereen langs het monument lopen.

Meer berichten