Logo deschakelbarendrecht.nl

Onderdeel van bijeneiland IJsselmonde?

BARENDRECHT - De fractie van GroenLinks heeft het college van B en W gevraagd of zij zich sterk willen maken voor het realiseren van een bloemenlint langs de wegen in Barendrecht. Het lint zou moeten aansluiten bij het lint dat men wil realiseren in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. ,,Bloemen zijn belangrijk voor bijen. Het gaat niet goed met de bij. Van de ruim 350 soorten wilde bijeen behoort meer dan de helft tot een bedreigde soort. Bijen bestuiven planten, ook landbouwgewassen, en zorgen dat zij zich kunnen voortplanten. Een ecoloog heeft in Zwijndrecht en Ambacht een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor de versterking van de biodiversiteit en de leefomgeving van de wilde bijen'', vertelt een woordvoerder. Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt. Er wordt onder meer een keuze gemaakt voor zaadsoorten, beheerwijze en wijze van monitoring.

In Barendrecht is onlangs besloten om het aantal hectaren waar het gras slechts tweemaal per jaar wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, te vergroten. Er wordt hierbij ook gemonitord op de ontwikkeling. ,,Dit initiatief vormt een mooie opstap om aan te sluiten bij het initiatief van IJsselmonde bijeneiland. De fractie vraagt het college om te laten onderzoeken welke mogelijkheden er in Barendrecht zijn ter versterking van de leefomgeving van wilde bijen en bij te dragen aan een aansluitend bloemenlint op ons eiland.''

Meer berichten