Brief aan minister: nee tegen antisemitisme
Logo deschakelbarendrecht.nl

Brief aan minister: nee tegen antisemitisme

BARENDRECHT - Burgemeester Jan van Belzen en kinderburgemeester Anaïs Swirc hebben de motie tegen antisemitisme onder de aandacht gebracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, met het verzoek meer aandacht te besteden aan de groeiende onverdraagzaamheid en discriminatie in onze samenleving.

Op 4 mei vroeg kinderburgemeester Anaïs Swirc op indrukwekkende wijze aandacht voor het groeiende antisemitisme in Nederland. Dat was voor de gemeenteraad van Barendrecht aanleiding om tijdens de vergadering van 7 mei unaniem een motie aan te nemen met betrekking tot antisemitisme. De gemeenteraad heeft duidelijk uitgesproken dat iedere vorm van antisemitisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en bedreiging van Joodse inwoners van Barendrecht onacceptabel is en dat dit scherp en in de meest nadrukkelijke bewoordingen veroordeeld wordt.

De brief:

Geachte minister Grapperhaus,

Op 4 mei 2019 herdachten we in heel Nederland de slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Tijdens de herdenkingsdienst in Barendrecht vroeg kinderburgemeester Anaïs Swirc (12 jaar) daarnaast met een indrukwekkende speech aandacht voor het groeiende antisemitisme in Nederland: 

"Volgend jaar ga ik naar de middelbare school en mijn ouders hebben me al gezegd niet te veel te laten merken dat ik Joods ben. Het maakt me allemaal heel verdrietig en ik snap ook niet waarom het allemaal zo gaat."

Anaïs en haar familie kunnen sinds een aantal jaren niet meer in vrede en veiligheid op zondagmiddag naar de synagoge. Sinds een aantal jaar is het gebouw zwaar beveiligd door de marechaussee. Gepantserde auto's rijden door de wijk, er is een mobiele politiepost en overal hangen camera's. Van de politie moeten Anaïs en haar familie na joodse les zo snel mogelijk vanuit de synagoge de auto instappen en wegrijden. 

De speech van Anaïs laten zien dat de onveiligheid en onverdraagzaamheid in Nederland toenemen. Dat was voor de gemeenteraad van Barendrecht aanleiding om tijdens de vergadering van 7 mei jl. unaniem een motie aan te nemen met betrekking tot antisemitisme. De gemeenteraad heeft duidelijk uitgesproken dat iedere vorm van antisemitisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en bedreiging van Joodse inwoners van Barendrecht onacceptabel is en dat dit scherp en in de meest nadrukkelijke bewoordingen veroordeeld wordt. 

De raad heeft daarmee alle inwoners van Barendrecht opgeroepen waakzaak te zijn en zich bij de uitspraak van de gemeenteraad aan te sluiten om zich in woord en daad te keren tegen iedere vorm van antisemitisme, onverdraagzaamheid, discriminatie en bedreiging van Joodse inwoners. Barendrecht moet een vrije samenleving zijn waarin Joodse inwoners de ruimte hebben en krijgen om te zijn wie ze willen zijn.

De gemeenteraad heeft ons verzocht de motie ook onder uw aandacht te brengen. De raad van Barendrecht verzoekt u om meer aandacht te besteden aan de groeiende onverdraagzaamheid en discriminatie in onze samenleving met betrekking tot alle minderheidsgroeperingen.

Er zijn teveel mensen die niet kunnen zijn wie ze willen zijn. Omdat anderen ze die vrijheid niet gunnen. En daarvoor hebben wij in Barendrecht geen begrip. Het past niet in een samenleving van vrije mensen. Vrijheid betekent niet alleen zelf vrij zijn. Het gaat ook om ruimte geven aan de vrijheid van anderen om te zijn wie ze willen zijn, ongeacht verschillen. Wij verzoeken u dan ook dringend paal en perk te stellen aan onverdraagzaamheid en discriminatie. 

Met vriendelijke groet,

Jan van Belzen                                       
Burgemeester van Barendrecht               

Anaïs Swirc
Kinderburgemeester van Barendrecht

Meer berichten