Logo deschakelbarendrecht.nl
Peter Manders (links), directeur-bestuurder bij Patrimonium, en Roland van der Klauw, directeur stichting Wocozon.
Peter Manders (links), directeur-bestuurder bij Patrimonium, en Roland van der Klauw, directeur stichting Wocozon.

Zonnepanelen voor huurders Patrimonium

BARENDRECHT- Patrimonium Barendrecht gaat eengezinswoningen en appartementencomplexen die daarvoor geschikt zijn, voorzien van zonnepanelen. Hierdoor kunnen ook huurders profiteren van zelfopgewekte stroom van eigen dak.

Om deze ambitie te realiseren werkt Patrimonium samen met Wocozon, een stichting zonder winstoogmerk opgericht om huurders van woningcorporaties te laten profiteren van zonnestroom. Onlangs ondertekenden de twee partijen hiervoor de contracten. In juni ontvangen de eerste huurders van Smitshoek een aanbieding.

Patrimonium en Wocozon bieden bewoners van sociale huurwoningen de kans via hun woningcorporatie te profiteren van zonnestroom, zonder dat zij of de woningcorporatie hoeven te investeren. De huurders betalen een euro per paneel per maand, waardoor ze circa zeventig procent minder stroomkosten aan hun energiebedrijf gaan betalen. Het verlagen van de stroomrekening is het uitgangpunt. Daarom is stroom van eigen dak gegarandeerd altijd goedkoper dan stroom van het net.

Bewoners betalen geen aanschafkosten, maar betalen een maandelijkse bijdrage voor het gebruik van de panelen. Op elk dak komt het maximaal mogelijk aantal panelen, ongeacht het verbruik. Door de lage bijdrage levert overproductie geld op.

Per wijk worden een of meerdere informatieavonden gehouden. Bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Als eerste komen de huurders in Smitshoek aan de beurt. De eerste informatieavond staat gepland in juni.

Meer berichten