Logo deschakelbarendrecht.nl

Extra geld voor Het Kruispunt

BARENDRECHT - Het Kruispunt krijgt voor 2019 van de gemeente 117.652 euro extra. Daarmee kan de dienstverlening van de bibliotheek en het theater op een aanvaardbaar niveau worden gehouden en kunnen de afspraken met het theater en de horeca nagekomen worden. Verder is het geld voor externe inhuur van begeleiding bij het traject waarin de partners zitten om te komen tot een nieuwe businesscase. Dat werd dinsdagavond besloten door de gemeenteraad.

De aanbevelingen uit het evaluatierapport worden betrokken bij de doorontwikkeling van het concept, met een sluitende businesscase, een sturingsmodel en geformaliseerde afspraken tussen de partners. Wethouder Tanja de Jonge liet dinsdag weten dat er hard gewerkt wordt aan het plan en dat de hoop is dat in oktober te presenteren, voor de behandeling van de begroting.

Onderdeel van het raadsbesluit is dat de gemeentelijke bijdrage aan het theater en de bibliotheek structureel wordt verhoogd met 111.304 euro. Het college en de raad zijn het er over eens dat er dan wel een plan moet liggen. Zonder plan geen geld, bleek dinsdag weer. Dit bedrag wordt in concurrentie gebracht met andere voorstellen bij de voorjaarsnota en de vaststelling van de begroting.

Matthijs van der Welle diende namens VVD een amendement is, samen met CDA, SGP-CU en PvdA. Daarin verzochten de partijen het college om in het besluit op te nemen dat er een duidelijke relatie moet worden gelegd tussen prestaties en financiering. En dat de partners in het proces uitgedaagd moeten worden met creatieve voorstellen te komen om de inkomsten te verhogen en de kosten te drukken. Wethouder Tanja de Jonge liet weten dat die zaken al onderdeel zijn van de maandelijkse gesprekken.

EVB stemde tegen het amendement. Els Schaap: ,,Het zou stilstand en achteruitgang betekenen.'' Ook D66 steunde het amendement niet. Marcel van Prehn: ,,We moeten de bijdrage niet gelijk structureel maken, maar hebben wel een opdracht. Daar is incidenteel geld voor nodig. Laten we daarna herijken.''

SGP-CU stemde tegen het raadsvoorstel. Martijn van Meppelen Scheppink: ,,Bijplussen voor 2019 vinden wij terecht. Maar het is prematuur om verder knopen door te hakken gezien de nog te nemen besluiten bij de voorjaarsnota. We moeten ons stevig bezinnen om de ombuigingen te realiseren. En het plan ligt er nog niet. Nu al ruim ton uitgeven is daarom onjuist.''

Meer berichten