<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Commissie Planning en Control vergadert over het inkoopbeleid.
Commissie Planning en Control vergadert over het inkoopbeleid.

Gemeente Barendrecht wil meer plaatselijke en duurzaam inkopen

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht wil zoveel mogelijk duurzaam en lokaal inkopen. Dat bleek maandag bij de bespreking van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderwerp kwam aan de orde in de raadscommissie Planning en Control.

De nieuwe regels voor inkopen en aanbesteden zijn nodig om te voldoen aan een nieuwe Europese richtlijn.

Door de nieuwe regels zouden er gemakkelijker zonder aanbesteding opdrachten gegeven kunnen worden aan plaatselijke ondernemers. Arie Kooyman (GroenLinks) was er blij mee dat de Barendrechtse ondernemers van VBO Freshworld positief zijn over de nieuwe regels.

In de oude regels stond dat 30 procent van de inkopen aan het plaatselijke bedrijfsleven wordt gegund. Dat percentage is nu verdwenen, wat tot vragen leidde. Volgens wethouder Arnoud Proos is er geen reden voor ongerustheid. In de nieuwe regels staat onder meer dat voor kleinere opdrachten er altijd bij minimaal één lokale ondernemer een offerte moet worden opgevraagd.

Wethouder Proos moest twijfels wegnemen over de duurzaamheid van het inkoopbeleid. CDA en EVB vonden het niet scherp genoeg geformuleerd. EVB'er Dick Heijboer wees erop dat bij de aanbesteding van afvalcontainers een aanbod voor containers van hergebruikt materiaal is afgewezen.

De wethouder wilde niet ingaan op de aanbesteding van containers, omdat de NV Afvalbeheer een zelfstandig bedrijf is. Wel wees hij erop dat de gemeente hergebruikte bureaus heeft gekocht. Proos beloofde dat goed wordt gekeken of de gemeente voldoende duurzaam inkoopt.

Een ambtenaar lichtte toe dat de eisen voor duurzaamheid worden verwerkt in de eisen voor een aanbesteding. Hij wees de commissieleden er ook op dat duurzaam inkopen niet altijd simpel is. "We moeten ook kijken naar het budget dat we hebben. Zo kost een tractor 50.000 euro. Er is nu ook een e-tractor. Maar die kost drie ton."

"We kijken naar de prijs en naar de duurzaamheid. En dan maken we een afweging", vatte wethouder Proos samen.

Binnenkort krijgen de ambtenaren van de gemeente uitleg over de regels voor aankoop en aanbesteding. Dat is niet overbodig, valt af te leiden uit een uitspraak van de aanwezige ambtenaar. "Sommigen kennen de regels niet. Of ze willen ze niet kennen."

Op 24 september staat het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>