Logo deschakelbarendrecht.nl
De Lekstraat is volgens de klagers één van de straten waar problemen zijn met de integratie van nieuwkomers. (De woningen op de foto komen niet in het verhaal voor.)
De Lekstraat is volgens de klagers één van de straten waar problemen zijn met de integratie van nieuwkomers. (De woningen op de foto komen niet in het verhaal voor.)

Klachten over nieuwkomers in Rivierenbuurt

BARENDRECHT – Bewoners van de Rivierenbuurt hebben bij de gemeenteraad opnieuw aandacht gevraagd voor de integratie van statushouders in hun buurt.

Vorig jaar vroegen ze met een petitie aandacht voor de problemen in de buurt achter het gemeentehuis. Na een jaar is er nog niets veranderd, vertelde woordvoerster Denise Koster dinsdagavond. Ze sprak in tijdens een vergadering van de raadscommissie Samenleving.

De bewoners vroegen vorig jaar aandacht voor het feit dat alle leegstaande huurwoningen in de buurt worden toegewezen aan statushouders. Het afgelopen jaar gingen twee woningen naar Nederlandse gezinnen, de rest naar statushouders, vertelde Koster. Volgens haar worden de bewoners door 'de instanties' genegeerd. Dertig mensen die een enquête invulden zijn het met haar eens.

De bewoners hebben verschillende klachten over overlast. Zoals het tot laat in de avond buiten spelen van kleine kinderen, zonder dat er toezicht op is. Gesprekken daarover halen niets uit, omdat de betrokkenen onvoldoende Nederlands spreken.

Ook lijken nieuwkomers niet te weten hoe dingen in Nederland geregeld zijn. "Als je dan zegt dat je vuilnis niet twee dagen op de galerij moet laten liggen, dan worden ze boos", vertelt Koster. Zij ziet een rol voor verhuurder Patrimonium. "Patrimonium moet een lijst maken met dingen die ze moeten weten. Na 22.00 uur geen herrie maken? Ze weten het niet."

Volgens Denise Koster hebben de bewoners 'een paar honderd klachten' doorgegeven aan Patrimonium en aan de gemeente. Eén keer is er gereageerd. Er is ook twee keer contact geweest met de politie.

Volgens 28 van de 30 deelnemers aan de enquête moeten statushouders die zich niet aan willen aanpassen, verplaatst worden. In de buurt van het sportpark zou bovendien een nieuwe speelplaats moeten komen, om de overlast in de buurt te verminderen. Dat vinden 26 van de 30 ondervraagden.

De raadscommissie overlegde juist deze avond met wethouder Nico Bults (D66) over een nieuwe aanpak van vergunninghouders. Die is nodig, omdat de wetgeving verandert.

Arno Schippers (CDA) vroeg er bij de wethouder aandacht voor dat nieuwkomers de gewoonten van ons land moeten leren. "Ouderen moet je soms ook opvoeren." Ruben van der Leer (EVB) wilde weten wat er gebeurt als de integratie niet werkt.

Martijn van Meppelen Scheppink (SGP/CU) vroeg aandacht voor de rol die vrijwilligersorganisaties kunnen spelen bij de inburgering. "Wat zou het mooi zijn als iedere statushouder een buddy krijgt, die vertelt hoe we dingen doen in Nederland."

Wethouder Bults beloofde goed contact te onderhouden met vrijwilligersorganisaties. Mensen die  onvoldoende integreren verplaatsen? Dat is volgens Bults 'heel, heel moeilijk'. "Statushouders hebben gewoon Nederlandse rechten."

Van Meppelen Scheppink vroeg de wethouder om naar aanleiding van de klachten uit de Rivierenbuurt binnen vier weken met een reactie te komen. Daarin moet staan wat er het afgelopen jaar is gedaan en hoe de situatie verbeterd kan worden. Bults zegde de commissie toe dat zijn collega-wethouder Peter Luijendijk binnen vier weken met een reactie komt.

Meer berichten