Opleiding reanimatie met AED in Heerjansdam
Logo deschakelbarendrecht.nl

Opleiding reanimatie met AED in Heerjansdam

Heerjansdam – Woensdag 6 en 13 november start de EHBO vereniging Heerjansdam met een nieuwe opleiding reanimatie met AED.  In kleine groepen wordt door een gediplomeerd instructeur in twee avonden de principes van hart reanimatie uitgelegd. De eerste avond zal in het teken staan van theorie terwijl de tweede avond geheel is gewijd aan zelf reanimeren op oefenpoppen die de realiteit zoveel mogelijk nabootsen. De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma van de Hartstichting.

Ieder jaar krijgen ca. 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis,  de gemiddelde leeftijd is 67 jaar en 70% daarvan is man,  50% van alle schatoffers heeft nog nooit eerder hartklachten gehad.  En nog steeds krijgen de meeste mensen thuis een harststilstand 70%,  14% op straat, 11 % in openbaar gebouw, 5% sport- en ontspanningsgelegenheden. En terwijl iets meer dan 30 procent van de bevolking kan reanimeren.

Het zelf kunnen reanimeren kan cruciale tijd schelen waardoor de kans op een geslaagd herstel steeds groter wordt. Zeker omdat deze cursus wordt gecombineerd met het gebruik van de AED stijgen de overlevingskansen nog veel meer. De AED ( Automatische Externe Defibrillator)  kan bij een hartstilstand van onschatbare waarde zijn. Een fibrillerend ("trillend") hart kan door dit apparaat weer in zo'n staat worden gebracht dat de hulpverleners veel meer kans maken een geslaagde reanimatie uit te voeren.

Als je binnen de eerste 6 minuten bij een hart stilstand reanimeert en bij een schokbare hart ritmestoornis defibrilleert met een AED is de overlevingskans 50-70 %. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet verlaagt de overlevingskans met 10%. De gemiddelde aanrijtijd van een ambulance is 8 tot 10 minuten.

Daarom worden deze cursussen ook steeds vaker gevolgd door hele gezinnen of buurtbewoners.

Tijden de training kan een fysieke of mentale inspanning van de deelnemers worden verwacht. Het is daarom van belang dat de deelnemers voldoende fit zijn om aan de training deel te nemen.

Bij twijfel kan men per mail contact op te nemen met de cursusleiding.

Aanmelden kan via email reanimatie@ehboheerjansdam.nl of via de site www.ehboheerjansdam.nl   .

Meer berichten