Logo deschakelbarendrecht.nl
Vuurwerkafval.
Vuurwerkafval.

SGP/CU: Barendrecht vuurwerkvrije gemeente

BARENDRECHT - Als het aan de fractie van SGP/CU ligt, wordt Barendrecht een vuurwerkvrije gemeente met een afsteekverbod voor particulieren. Het zou dan na Apeldoorn de tweede gemeente zijn waar dit verbod wordt ingesteld.  Op verzoek van SGP/ChristenUnie wordt hier op 10 december over gesproken in de Commissie Samenleving van de gemeenteraad.

Martijn van Meppelen Scheppink legt het voorstel uit in een brief aan De Schakel:

"We zijn alweer in de één na laatste maand van 2019 beland. Voor we het weten zitten we weer aan de oliebollen en appelflappen en vieren we de jaarwisseling met elkaar. In het gemeentehuis treft men met het oog op een veilige en gezellige jaarwisseling al de nodige voorbereidingen. Dat is helaas nodig. Want de jaarwisseling in Nederland, ook in Barendrecht, staat niet alleen bol van gezelligheid,  maar ook van overlast en schade.

In dat verband staat de Nederlandse 'vuurwerktraditie' ter discussie. Ondanks allerlei maatregelen om de overlast, schade en letsel als gevolg van vuurwerk binnen de perken te houden, blijft het vuurwerk aanleiding geven tot veel klachten. Er is steeds vaker sprake van zeer zwaar vuurwerk. Bovendien is nog altijd sprake van een naar verhouding groot aantal persoonlijke ongelukken en, niet te vergeten, een enorme rommel op straat en schade aan publieke eigendommen na de jaarwisseling met alle kosten van dien.

De fractie van SGP/ChristenUnie vraagt zich af of dit toch echt niet anders kan. Kan de jaarwisseling  niet gewoon een gezellig feest zijn? Moet het nog erger worden voordat we echte maatregelen gaan treffen om aan de overlast van vuurwerk een einde te maken? Als het ons ligt, wordt Barendrecht net als Apeldoorn (die heeft de primeur) een vuurwerkvrije gemeente met een afsteekverbod voor particulieren. Op verzoek van SGP/ChristenUnie wordt daar op 10 december a.s. ook over gesproken in de Commissie Samenleving van de gemeenteraad.

Omdat we ook wel begrijpen dat Barendrecht niet van vandaag op morgen vuurwerkvrij is, hebben we aan het college van B&W gevraagd of het aantal vuurwerkvrije zones in Barendrecht uitgebreid kan worden en of daar ook niet strenger, duidelijker en consequenter op gehandhaafd kan worden. Ook hebben we aan het college gevraagd of bewoners niet voor hun eigen straat mogen gaan bepalen dat deze vuurwerkvrij wordt en of de tijden waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken strenger gehandhaafd kunnen worden.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Laten we er met elkaar in ieder geval voor zorgen dat de jaarwisseling weer veilig en gezellig wordt!"

Meer berichten