Logo deschakelbarendrecht.nl
Blijdschap bij de aanhang van EVB na afloop van de vergadering.
Blijdschap bij de aanhang van EVB na afloop van de vergadering. (Foto: )

Openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis

BARENDRECHT - Het openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis en de onroerende zaakbelasting (OZB) gaat niet omhoog. Dat waren twee uitkomsten van het debat over de Barendrechtse begroting voor 2020, dinsdagvond in de gemeenteraad.

door Arco van der Lee

Bij het samenstellen van de begroting kwamen burgemeester en wethouders 2,4 miljoen tekort. De afgelopen jaren heeft Barendrecht dit soort tekorten opgelost door een beroep te doen op de reserves. De provincie heeft laten weten dat zoiets niet meer wordt geaccepteerd.
Om de begroting sluitend te krijgen stelde het college voor om het openbaar vervoer voor ouderen te beperken tot de minima. De OZB zou stijgen en er zou gekort worden op de subsidies.
Oppositiepartij EVB kwam op haar beurt met een tegenbegroting, waarin onder meer het openbaar vervoer voor ouderen werd ontzien. Natuurlijk werd daarbij voorgerekend wat de zes wethouders kosten. Geen enkele andere partij wilde de tegenbegroting steunen. Toch was de stemming onder de EVB-aanhang aan het eind van de avond opperbest, want de partij had toch wat punten binnengehaald.

Openbaar vervoer

De afgelopen tijd heeft het gratis openbaar vervoer voor ouderen voor de meeste ophef gezorgd. D66, VVD en CDA dienden het voorstel in om deze bezuiniging te schrappen. Er is geld voor, omdat een voormalig wethouder van Barendrecht (een naam wordt niet genoemd) afziet van wachtgeld. Ook worden wat investeringen later gedaan, zodat er nu geld over is. EVB hielp dit voorstel aan een meerderheid, omdat het ook in de tegenbegroting staat.
GroenLinks, PvdA en SGP/CU zijn tegen gratis openbaar vervoer voor alle ouderen. Niet alle ouderen hebben deze bijdrage nodig. Bovendien staat niet vast dat het helpt tegen eenzaamheid. 'Dat lossen we niet op met gratis openbaar vervoer", stelde Leendert Mijders (SGP/CU).

Er komt een proef van een jaar met het project Automaatje. Hierbij vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten. De hele gemeenteraad stemde hier mee in.

Kevin van Bommel (EVB) heeft in mei een plan gepresenteerd voor een beter openbaar vervoer in Barendrecht. De gemeenteraad nam unaniem een voorstel aan om wethouder Luijendijk op te dragen met een aantal eenvoudig te nemen maatregelen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bus 180 via de landbouwbuis van de Heinenoordtunnel laten rijden.

OZB

De coalitiepartijen stelden voor om de verhoging van de OZB te schrappen. Ook het schrappen van subsidies werd afgewezen, omdat daar nog geen concreet plan voor is. Dit wordt onder meer bekostigd door een meevaller en een bezuiniging op de BAR-organisatie. EVB steunde dit voorstel, omdat het ook in haar tegenbegroting staat. Het voorstel werd dus unaniem aangenomen.

75 jaar Vrijheid

Met algemene stemmen werd besloten om 40.000 euro uit de reserves te halen om in 2020 de viering van 75 jaar bevrijding te kunnen organiseren. "Fantastisch. Dit is een groot geschenk voor de Barendrechtse bevolking", reageerde burgemeester Jan van Belzen. "Het wordt een geweldig feest. Ik ben blij met deze financiële geste die we goed kunnen gebruiken."

Zwembad

De directie van het Inge de Bruijn zwembad liet onlangs weten dat het bad een moeilijke tijd doormaakt. De zes collegepartijen vroegen het college om in gesprek te gaan met de directie van het bad en met een aantal mogelijke oplossingen te komen voor de financiële problemen.

Wat EVB betreft gaat dit voorstel niet ver genoeg, omdat de gemeente zelf aandeelhouder is van het bad. EVB ziet de aanleg van een buitenbad als een manier om meer klanten te trekken.

Wethouder Schaap heeft al contact met de directie van het zwembad. Hij vertelde dat het bad te weinig inkomsten heeft om geld apart te kunnen zetten voor meerjarig onderhoud.

Verkeersveiligheid

Het college moet voor de voorjaarsnota van 2021 een aanpak maken voor de meest onveilige verkeerssituaties in Barendrecht. Daarbij moet in het bijzonder aandacht zijn voor knelpunten voor fietsers en voetgangers. Alleen de PvdA stemde tegen. Deze fractie wil volgend jaar eerst kijken of hier wel geld voor is.

Wethouder Nico Bults (financiën) beloofde dat hij de provincie ervan wil overtuigen dat Barendrecht ook met deze veranderingen een solide begroting heeft. Verder kan het college gewoon verder. 'Het college ziet dit als een nieuwe opdracht", aldus Bults.

Meer berichten