Logo deschakelbarendrecht.nl

Ingezonden mededeling: Gesubsidieerde rechtsbijstand op de schop

Als het aan minister van Rechtsbescherming Sander Dekker ligt, gaat er de komende jaren flink bezuinigd worden op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze subsidie wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen, die een advocaat in willen schakelen, maar deze eigenlijk niet kunnen betalen. Volgens de oppositie zou de bezuiniging tot gevolg hebben dat minder draagkrachtigen uitgesloten worden van goede rechtshulp.

Minister zoekt oplossingen

Minister Dekker lijkt met de voorgenomen bezuiniging vooral naar een oplossing te zoeken om de overbelasting bij de Nederlandse rechtbanken terug te dringen. Wat hem betreft kan menig juridisch traject veel praktischer worden afgehandeld. Dat voorkomt dan eindeloos lang procederen om bijvoorbeeld tot een schikking te kunnen komen. Eenvoudigere afhandeling heeft volgens Dekker twee voordelen: ontlasting van de rechtbanken en er hoeven minder subsidies voor sociale juridische hulp aan advocaten verstrekt te worden.

Meer eigen initiatief

Een van de praktische oplossingen die de minister voor ogen heeft is het lanceren van een website waarop tal van alledaagse juridische kwesties op eenvoudige wijze worden uitgelegd. Deze informatie zou dan onder meer aangevuld kunnen worden met gratis downloadbare voorbeeldbrieven die mensen dan zelf naar de partij kunnen sturen waarmee ze een conflict hebben. Wanneer de info op de website niet voldoende is, zou de persoon die rechtshulp wenst aan kunnen kloppen bij een loket, waar de zaak dan op juridische haalbaarheid wordt bekeken. Pas als bij dat loket de duim omhoog gaat zou de hulpbehoevende uiteindelijk aanspraak op gesubsidieerde rechtshulp kunnen krijgen.

Advocaten betwijfelen nieuwe plannen

Advocaten twijfelen sterk aan deze nieuwe opzet, temeer omdat 60 procent van de conflicten die ze behandelen verband houden met falen bij de overheid. Bij een door diezelfde overheid opgestelde poortwachter in de vorm van een loket zou de broodnodige juridische onafhankelijkheid in het geding komen. Daarnaast klagen de advocaten over de extreem lage subsidievergoedingen die ze voor hun sociale rechtshulp krijgen uitbetaald, waardoor de kosten niet meer tegen de baten opwegen. Menig advocatenkantoor overweegt dan ook te stoppen met het verlenen van sociale rechtshulp. Het gevolg daarvan is in de eerste plaats dat minder draagkrachtige rechtshulpbehoevenden meer moeite moeten doen om een sociale advocaat bij hen in de buurt te kunnen vinden. Daarnaast zal de werkdruk bij advocaten die deze vorm van hulpverlening nog wel aanbieden omhoog gaan. Het is niet uitgesloten dat er vervolgens een domino-effect ontstaat waarbij steeds meer kantoren er de brui aan geven.

Verzekeren voor rechtsbijstand als alternatief

Op dit moment geldt nog dat alleenstaanden met een inkomen tot € 26.900 per jaar en stellen met een inkomen tot € 38.000 per jaar aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wie boven die grens uitkomt kan bij wijze van alternatief gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering. Met het oog op het mogelijk terugschroeven van de sociale rechtshulp is het niet uitgesloten dat zo'n rechtsbijstandverzekering ook voor mensen met een lager inkomen de komende jaren een interessanter alternatief gaat worden. Of dat ook voor mensen met de allerlaagste inkomens geldt, valt echter te betwijfelen.

Meer berichten