Logo deschakelbarendrecht.nl
Arend Wesdijk (midden) overthandigt het advies aan wethouder Reshma Roopram.
Arend Wesdijk (midden) overthandigt het advies aan wethouder Reshma Roopram.

WMO-raad: 'Geweld hoort nergens thuis'

BARENDRECHT - Wmo-raad Barendrecht pleit voor een lokaal actieplan om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan en voorkomen. In het regionaal actieplan voor regio Rotterdam en de Hoeksche Waard moet meer aandacht komen voor de rol van buurtbewoners en naasten, gerichte voorlichtingscampagnes en een meer integrale aanpak. Dat zegt Arend Wesdijk, de nieuwe voorzitter van de Barendrechtse adviesraad voor het sociaal domein.

Wesdijk kent situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling van dichtbij. In diverse situaties greep hij zelf in, toen het in zijn directe woonomgeving plaatsvond. Wesdijk: "Je ziet hoe zoiets zich ontwikkelt, dat buren bijvoorbeeld onderling praten over de ruzies die ze steeds horen, maar verder niets doen. Of ze bellen de woonstichting vanwege geluidsoverlast. Als Wmo-raad vinden wij het belangrijk dat naast een goed functionerend systeem van professionals ook buurtbewoners en naasten weten hoe ze signalen van huiselijk geweld herkennen en wat zij kunnen doen."

Integraal

De Wmo-raad vindt ook dat de gemeente de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling integraler moet oppakken. Wesdijk: "Uit onderzoek blijkt dat financiële zorgen de kans op geweld of verwaarlozing kunnen vergroten. Je moet als gemeente proactief met die financiële zorgen omgaan als de situatie daarom vraagt. We kennen daarnaast een voorbeeld van een jong stel dat met ernstig geweld is opgegroeid en als kinderen in jeugdinstellingen en detentie verbleven. We weten dat getuigen en slachtoffers van geweld ook makkelijk daders kunnen worden. Als gemeente moet je er dan soms voor kiezen dat je hen helpt om ergens te kunnen blijven wonen, ook als dat volgens de regeltjes niet hoeft. Dan help je zo'n situatie stabiliseren in plaats van een zoveelste signaal van 'wij moeten jou niet' afgeven."

Opvangplaatsen

Wmo-raad Barendrecht pleit daarnaast voor voldoende opvangplaatsen waar huisdieren terecht kunnen. Wesdijk: "Soms is een huisdier een belangrijke lifeline of blijven slachtoffers langer in een geweldssituatie omdat de dader dreigt het huisdier iets te zullen aandoen. Ook die verhalen van Barendrechters zijn bij ons bekend." In het advies draagt de Wmo-raad alternatieve oplossingen aan als huisdieren niet in de instellingen zelf kunnen blijven. Ook voor het tekort aan opvangplaatsen geeft de Wmo-raad een advies: "In sommige noodgevallen kunnen mensen met een logeerkamer tijdelijke opvang en wat rust bieden," aldus de nieuwe voorzitter.

Vragen of zorgen

Wie vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling of vragen heeft, kan terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: www.veiligthuisrr.nl of bel gratis met 0800 – 2000. Bel in acute noodsituaties altijd 112. Meer informatie over het actieplan 'Geweld hoort nergens thuis' en het advies van de Wmo-raad is te vinden op www.wmo-raadbarendrecht.nl

Meer berichten