Logo deschakelbarendrecht.nl

Bijzondere profielwerkstukpresentaties op Groene Hart

BARENDRECHT - Donderdagavond vonden op Calvijn Groene Hart de jaarlijkse profielwerkstukpresentaties plaats. De examenkandidaten havo en vwo hebben zich de afgelopen maanden verdiept in een onderwerp dat minimaal aan één vak uit hun profiel gekoppeld was. Ter afsluiting van hun onderzoek presenteerden de leerlingen de resultaten van de zeer uiteenlopende onderwerpen voor hun begeleiders, ouders en andere belangstellenden.

Sommige groepjes hadden zich gericht op aan Barendrecht gerelateerde onderwerpen, zoals de plasticvervuiling in het dorp, de communicatieproblemen tussen Barendrechtse jongeren en ouderen en de verschillen qua duurzaamheid in Barendrecht en Louny.

Een aantal vwo-ers deed onderzoek naar de extreme veiligheidseisen waar Pergen, de energiecentrale van Air Liquide, aan moet voldoen en hoe dit bedrijf dat voor elkaar krijgt. Air Liquide exploiteert de energiecentrale op de Shellraffinaderij in Pernis en is een vaste partner van Calvijn Groene Hart vanuit het jongeren en technieknetwerk Jet-Net & TechNet.

Het op Groene Hart nieuwe havo-examenvak Bewegen Sport Maatschappij (BSM) vormde de basis voor het profielwerkstuk van tien leerlingen. Vier van hen namen de Eurofittest af bij sportende kinderen van 11 tot 13 jaar, waarbij de havisten keken naar de verschillen in grondmotorische eigenschappen en of deze sport- en niveau-afhankelijk waren. BSM-leerlingen onderzochten daarnaast de effecten van creatine, een stof die nodig is bij de energievoorziening van spier- en zenuwcellen.

Zes jongens kozen ervoor zelf bier te gaan brouwen en anderen ontwierpen een heuse drone, die ze vervolgens in elkaar zetten. Een viertal tto-leerlingen had het gezicht versierd met Aboriginalkunst en legde in het Engels uit wat de door de Aboriginals gemaakte kunst over dit volk zegt. Veel leerlingen verbaasden hun toehoorders positief, niet alleen door de inhoud van hun presentatie maar ook door hun Engelse taalvaardigheid.

Onderwerpen als Operatie Market Garden, de Brexit, Nafta, Gouden Eeuw, burn-outs bij jongeren, zwart geld en slapen passeerden eveneens de revue. Calvijn Groene Hart kijkt met trots terug op een zeer geslaagde profielwerkstukpresentie-avond.

Meer berichten