Logo deschakelbarendrecht.nl

CDA: lagere leges bij duurzame investeringen

BARENDRECHT – Het CDA wil dat er wordt onderzocht of het aanvragen van een vergunning voor een duurzame investering, goedkoper kan worden.
Wie bij de gemeente een vergunning aanvraagt, is leges verschuldigd. Deze leges kennen vaak een minimum hoogte en zijn afhankelijk van de soort omvang en kosten van de verbouwing.
"De komende jaren zal er veel geïnvesteerd worden door inwoners van Barendrecht in verbouwingen die te maken hebben met duurzaamheid. Maar duurzaamheid maakt op dit moment geen onderdeel uit van het legesstelsel; men betaalt hetzelfde bedrag voor duurzame en niet duurzame aanpassingen. Het CDA vindt dat vreemd immers, ook de gemeente doet een beroep op burgers om vooral duurzame investeringen te doen", stelt de fractie van het CDA.
Een korting of een lager tarief voor duurzame aanpassingen zou hier volgens het CDA op zijn plaats zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze positieve financiële prikkel door middel van korting, een lager of zelfs 0-tarief van leges stimulerend werkt.
Het CDA pleit er voor om de komende tijd te onderzoeken hoe het huidige legesstelsel aangepast zou kunnen worden met de optie 'Groene Leges'.
Deze week spreken de gemeenteraadsleden over het CDA initiatief om dit te onderzoeken en het college te vragen om met een voorstel te komen.

Meer berichten