Logo deschakelbarendrecht.nl

EVB stelt vragen over toekomst Borgstede

BARENDRECHT – Gemeenteraadslid Els Schaap (EVB) heeft het college vragen gesteld over de veiligheid van de bewoners van Borgstede.
Uit het antwoord op vorig jaar gestelde vragen leidt Schaap af dat de wethouder vooral contact heeft gehad met Laurens en Pameijer, maar niet met leden van de Cliëntenraad van Borgstede.

"Dat is jammer omdat vooral uit deze hoek de zorgen voor wat betreft de veiligheid het grootst zijn en zij ook de  directe vertegenwoordigers zijn van de bewoners. De Cliëntenraad neemt maandelijks deel aan het burenoverleg tussen Laurens en Pameijer. Een bewoonster van Borgstede neemt ook deel aan dit overleg en zowel deze bewoonster als de Cliëntenraad hebben hier veelvuldig hun zorgen geuit. Daarnaast heeft de Cliëntenraad ook contact gehad met het management van Pameijer. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een situatie die houdbaar is", schrijft Els  Schaap. Ze wil weten waarom de wethouder niet met de Cliëntenraad Borgstede heeft gesproken.

Schaap wil ook weten wat precies de financiële consequenties zijn voor Laurens als de drie maanden verlenging van het huurcontract alsnog geschrapt zou worden. "Is de wethouder bereid om, na een gesprek met de Cliëntenraad, zich alsnog in  te zetten om Laurens en Pameijer ertoe te bewegen een andere woon oplossing voor de cliënten van Pameijer te zoeken?", vraagt Schaap. Tenslotte wil ze meer informatie over de voortgang van de (her)bouwplannen van zowel Borgstede als het dienstencentrum en de betrokkenheid van Laurens en Woonzorg daarbij.

Meer berichten