Logo deschakelbarendrecht.nl
Een vuilniswagen van BAR Afvalbeheer.
Een vuilniswagen van BAR Afvalbeheer. (Foto: )

Nieuwe poging met pasjes? In overleg de met wethouder

BARENDRECHT - BAR Afvalbeheer mag niet zelfstandig besluiten wanneer er weer met pasjes gewerkt gaat worden. "Dat gebeurt in overleg met de wethouder. Waarbij we inderdaad de garantie willen dat het goed gaat", zegt een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders.
De gemeente is niet blij met de problemen die zich hebben voorgedaan, maar heeft ook waardering voor de inzet van de medewerkers van BAR Afvalbeheer: "De NV BAR-Afvalbeheer zet zich maximaal in om het beleid uit te voeren en daarbij (onvoorziene) problemen op te lossen, antwoorden te geven op vragen van inwoners en waar mogelijk maatwerk te leveren. Alles om de inwoners van Barendrecht zo goed mogelijk te helpen bij deze nieuwe manier van afval inzamelen. Dat neemt niet weg dat de gemeente uiteraard niet blij is met onvoorziene omstandigheden tijdens de invoering van het nieuwe beleid, zeker als dat overlast en/of onduidelijkheid oplevert voor onze inwoners."

De storing leidt niet tot en aanpassing van het beleid. "De storing bevindt zich alleen in een deel van de ondergrondse containers voor PMD+restafval, en heeft geen invloed op de afvalinzameling van GFT en papier. We zien in deze storing geen directe aanleiding voor inwoners om nu te stoppen met het scheiden van afval en het GFT en papier weer aan het restafval te gaan toevoegen."

Meer berichten