Logo deschakelbarendrecht.nl
Richard Carlebur (EVB).
Richard Carlebur (EVB).

Nevenfuncties collegeleden Barendrecht openbaar, het inkomen niet

BARENDRECHT – De kans is erg klein dat Barendrechtse wethouders en de burgemeester hun neveninkomsten openbaar moeten maken. Gemeenteraadslid Richard Carlebur (EVB) wil daarover een motie indienen. Maandagavond kreeg hij tijdens een commissievergadering geen steun van de andere partijen.

Op de website van de gemeente Barendrecht staan alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de burgemeester en de (parttime) wethouders vermeld. Echter zonder dat er een bedrag bij wordt genoemd.

Richard Carlebur wijst op een brief van minister Ollongren, waarin ze colleges oproept om de nevenfuncties en de daaruit voortvloeiende inkomsten openbaar te maken. Zo zou de gemeenteraad beter de integriteit van de bestuurders kunnen controleren.

Burgemeester Jan van Belzen (met onder meer Voorzitter Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart als betaalde nevenfunctie) stelde dat het Barendrechtse college staat voor 'transparantie en integer openbaar bestuur'. "We voldoen aan de bepalingen die de wetgever stelt", zei Van Belzen. Hij wees erop dat de wet een uitzondering maakt voor parttime wethouders. Hun andere inkomsten openbaar maken noemde hij 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer'. Bovendien zouden de werkgevers er niet blij mee kunnen zijn.

De burgemeester herinnerde Carlebeur eraan dat hij bij de vorming van het college een integriteitsgesprek heeft met alle wethouders. Daarbij komen de nevenfuncties nadrukkelijk aan de orde. Voordat de gemeenteraad over de benoeming van een wethouder stemt, stelt ook een commissie uit de raad een onderzoek in. Als er bij een wethouder veranderingen zijn in zijn nevenfuncties, dan moet dat aan de burgemeester worden gemeld.

De collegepartijen konden zich vinden in de uitleg van de burgemeester.

Matthijs van der Welle (VVD) begreep niet waarom EVB'er Carlebeur een onderscheid maakt tussen collegeleden en leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt immers uiteindelijk de beslissing over veel zaken.  Volgens Carlebeur wordt dat onderscheid gemaakt in de wet.

Arie Kooyman (GroenLinks) vond dat de hoogte van de neveninkomsten niets zegt over de tijd die iemand besteedt aan het werk voor de gemeente. "Los daarvan kan de raad altijd besluiten om met een wethouder in gesprek te gaan, als ze meent dat de wethouder onvoldoende tijd besteedt aan het werk van de gemeente." De minister denkt dat het neveninkomen daar iets over zegt. "Dat ben ik niet met haar eens", aldus Kooyman.

Het moet nog blijken of Richard Carlebeur de motie in de gemeenteraad in stemming brengt. Hij kreeg van commissievoorzitter Dirk Vermaat (ook EVB) het advies om in de stukken van de Tweede Kamer nog even de toelichting bij de brief van de minister door te lezen.

Meer berichten