Logo deschakelbarendrecht.nl
De school is in januari 2017 gesloopt.
De school is in januari 2017 gesloopt.

Bouw op Botterlocatie stap dichterbij

BARENDRECHT – De bouw van 70 woningen aan de Botter is dinsdag dichterbij gekomen. De raadscommissie Ruimte kan zich vinden in het gewijzigde bestemmingsplan. Het wordt in de raadsvergadering van 28 januari een hamerstuk.

De woningen komen op de plaats waar het schoolgebouw van Focus Beroepsadademie (voorheen Buitenoord) gestaan heeft. Naar aanleiding van reacties van omwonenden is het plan iets aangepast. Er is een studie gemaakt van de bezonning van de omliggende woningen. Ook heeft de gemeente toegezegd dat er een haag wordt geplant, om overlast door koplampen tegen te gaan. Het oorspronkelijke plan was 6 hoog. Het plan dat er nu ligt is dichtbij de bestaande woningen 3 hoog en loopt trapsgewijs op naar 5 hoog. "Om het woongenot van de huidige bewoners zoveel mogelijk te behouden", lichtte wethouder Arnoud Proos toe.
Twee insprekers lieten weten toch vermindering van het woongenot te vrezen.
De leden van de raadscommissie kunnen zich in het bouwplan vinden. Wel maakte Manpreet Chand (PvdA) zich zorgen om de verkeersveiligheid tijdens de bouw.
Volgens wethouder Proos omvat het bouwverkeer 10 tot 20 vrachtwagenbewegingen per dag. Er is geen aparte toegangsweg naar de Buitenlandse Baan gemaakt. De buurt drong aan op het behoud van de bomen. Ook wilde de gemeente het druk gebruikte fietspad open houden.
De woningen aan de Botter zijn alleen bestemd voor 55-plussers. Volgens de wethouder is met Patrimonium afgesproken dat de helft van de vrijkomende huurwoningen een huurprijs krijgt die ze geschikt maken voor jongeren.

Opvallend intermezzo tijdens de vergadering was de onduidelijkheid bij Cicilia Rijsdijk (EVB) welke bewoners bezwaar maken tegen het bouwplan. "We weten niet om welke woningen het gaat. Want in de stukken zijn de nummers weggelakt." Zo gaat de privacybescherming wel erg ver. Wethouder Proos kon duidelijk maken om welke woningen het gaat.

Als de gemeenteraad op 28 januari met het plan instemt, wordt het bestemmingsplan Botter zes weken ter inzage gelegd.

Meer berichten