<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl
Miranda Mes (EVB) en Winnie Hofland proberen Marcel van Prehn (D66) en Arie Kooyman (GL) voor de motie te winnen. Tevergeefs.
Miranda Mes (EVB) en Winnie Hofland proberen Marcel van Prehn (D66) en Arie Kooyman (GL) voor de motie te winnen. Tevergeefs.

Gemeenteraad blokkeert 'dure' appartementen Gouwe Hoeck

BARENDRECHT – De gemeenteraad is tegen de bouw van 'dure' appartementen in 'Residence de Gouwe Hoeck' aan de Gouwe. Een motie van EVB en PvdA geeft wethouder Peter Luijendijk (CDA) de opdracht om zich in te zetten voor 'betaalbare woningen, waaronder voor jongeren' op deze plek.

De bouw van Residence de Gouwe Hoeck, met appartementen van vier ton, werd aan de orde gesteld door Miranda Mes (EVB). Ze stelde wethouder Luijendijk vragen over de bouw. Het college had laten weten teleurgesteld te zijn dat het niet was gelukt om aan de Gouwe goedkopere appartementen te bouwen.

Wethouder Luijendijk legde uit dat de grond eigendom is van de ontwikkelaar. Deze moet het bestaande kantoorpand slopen. In verband met de eis van de gemeente om elf parkeerplaatsen op eigen grond te ontwikkelen, moet er onder de nieuwbouw een parkeerkelder komen. Het is, ook volgens een deskundige van de gemeente, 'een te kleine postzegel om betaalbare woningen te creëren als je dit allemaal moet doen'. De wethouder stelde voor om te kijken waar er op andere plaatsen in het dorp goedkoper kan worden gebouwd.

Miranda Mes nam geen genoegen met de uitleg. Om de bouw van de appartementen mogelijk te maken, moet de gemeente ermee instemmen dat de bestemming van de grond wijzigt van 'kantoor' in 'wonen'.  "Als wethouder kunt u dan toch voorwaarden meegeven?", stelde Mes. Ze besloot een motie in te dienen.

Motie

De motie van EVB kreeg na een kleine aanpassing de steun van de PvdA. Daarmee was er een meerderheid voor de motie.
In de motie wordt het college opgedragen 'in beginsel' geen medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het plan Residence de Gouwe Hoeck. Het bestemmingsplan kan worden gewijzigd, als dit leidt tot 'betaalbare woningen, waaronder voor jongeren'.  Verder moet het college een marktverkenning doen en over de uitkomsten daarvan de raad zo spoedig mogelijk informeren.

Ook alle ander partijen zeiden voor betaalbare woningen te zijn, maar geloofden niet dat deze motie daar het juiste middel voor is. "Wij zijn voor meer betaalbare woningen. Maar op deze manier is dat echt een heel slecht idee", stelde Matthijs van der Welle (VVD). Hij constateerde dat met de spelregels die de gemeenteraad zelf heeft opgesteld, er aan de Gouwe niet goedkoper gebouwd kan worden.  Leendert Mijnders (SGP/CU) wil zich bezinnen op de spelregels die in Barendrecht gelden voor woningbouw. Maar dit plan blokkeren gaat hem te ver.

De indieners hielden vast aan de motie. Winnie Hofland (PvdA): "Voor ons staat onvoldoende vast dat alle mogelijkheden zijn benut om betaalbare woningen te krijgen op deze locatie." Ze wees op de mogelijkheid om het bestaande kantoorpand te verbouwen. Hofland gelooft niet dat de bouw van appartementen van vier ton tot voldoende doorstroming leidt op de woningmarkt.

Johan Lengkeek (CDA) gelooft in tegenstelling tot Hofland wel dat er doorstroming ontstaat, waardoor er uiteindelijk ook goedkopere woningen beschikbaar komen. Hij vroeg zich af of de indieners aan de Gouwe liever elf appartementen of helemaal geen woningen willen hebben.

Residence de Gouwe Hoeck is in korte tijd het derde plan voor dure appartementen in het centrum van Barendrecht. Er wordt gebouwd aan De Heemraedt en de verkoop is gestart voor appartementen op het terrein van de voormalige bank aan de Binnenlandse baan. Voor EVB is de maat vol. "Wij zijn het er gewoon niet mee eens. En gelukkig hebben we in de PvdA een medestander bevonden", vatte Miranda Mes samen. Ze liet zich ook nog ontvallen dat het bouwplan aan de Gouwe wat EVB betreft te omvangrijk is.

Dode mus

Een pleidooi van Leendert Mijnders kon PvdA en EVB niet op andere gedachten brengen. "We maken elkaar blij met een dode mus. We frustreren een ontwikkeling en we sturen het college op pad met een opdracht die ze niet kan uitvoeren." Wethouder Peter Luijendijk verwacht 'een klein paniekje' bij de ontwikkelaars die momenteel met bouwplannen in Barendrecht bezig zijn. Hij wees erop dat er tot nu toe in deze collegeperiode 750 woningen bij komen, waarvan een derde in de sociale huursector. "We lopen nu het risico dat ontwikkelingen stoppen in verband met onzekerheid." De wethouder beloofde 'out of the box' te gaan denken om te kijken naar wat er mogelijk is. "Geweldig! Dat is goed nieuws aan het einde van dit debat", reageerde Lennart van der Linden (EVB).

De motie 'betaalbare (jongeren)woningen aan de Gouwe' werd aangenomen met 15 stemmen voor (EVB en PvdA) en 13 tegen (CDA, SGP/CU, VVD, GL en D66).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>