Logo deschakelbarendrecht.nl
Het autoverkeer verdwijnt van 't Vlak.
Het autoverkeer verdwijnt van 't Vlak. (Foto: )

Opknapbeurt voor ’t Vlak stap dichterbij

BARENDRECHT – Hoe lang wordt er al gesproken over een opknapbeurt voor ’t Vlak? “Toen ik nog op De Tweemaster zat werd er al over gesproken”, zei Marcel van Prehn dinsdagavond in de raadscommissie ruimte. En het D66-raadslid is al heel wat jaren van school af. “Dit is de vierde raadsperiode dat we het over ’t Vlak hebben”, weet VVD’er Simon Kelder. Maar nu lijkt een opknapbeurt dichterbij dan ooit.

’t Vlak is nu een winkel- en parkeerpleintje dat een gedateerde indruk maakt. Het college heeft bewoners twee maal de kans gegeven om te kiezen uit verschillende mogelijkheden om het plein op de knappen. De belangstelling was groot. De eerste keer waren er 1000 reacties, de tweede keer 1131.
Er was een duidelijke meerderheid voor de variant (Scenario 4) waarbij alle parkeerplaatsen van ’t Vlak verdwijnen. Door aan de Binnenlandse Baan het voormalige pand van Remax te slopen, kan een nieuwe toegangsweg gemaakt worden naar het Onderlangs. Zo kunnen ook winkels op de Middenbaan bevoorraad worden. Op het autovrije Vlak komt ruimte voor terrassen.

Niet iedereen is blij met deze oplossing. H. Wander, bewoner van de Binnenlandse Baan, maakte bezwaar tegen de sloop van het Remax pand. Het levert hem nadeel op. Hij heeft al vaker bezwaar gemaakt. De gemeente heeft tot aan de Raad van State gelijk gekregen en mag het pand slopen. Toch werd het voor Wander een hoopvolle avond.

Johan Lengkeek (CDA) zette de toon door wethouder Nico Bults (D66) complimenten te geven voor de aanpak. “Dit is een mooi voorbeeld van het langzaam bespreekbaar maken van iets in de samenleving.” Scenario 4 vindt hij een mooi startpunt. Maar hij twijfelt over de sloop van het Remax pand.

Lengkeek wil tijdens de raadsvergadering van 2 juni met het voorstel komen om de ontsluitingsweg voor de cafetaria langs te laten lopen. Het grootste deel van de weg ligt er al, er hoeft alleen een aansluiting op de Binnenlandse Baan te worden gemaakt. Het Remax-pand kan dan worden verkocht. De andere coalitiepartijen vinden dit een aantrekkelijk idee. Alleen EVB sprak zich nog niet uit over deze aanpassing.

Tjimmie Klos (SGP/CU) vroeg zich af of er ondernemers een terras willen plaatsen op het nieuwe plein. Maar dat is volgens wethouder Bults niet de juiste manier om naar het plan te kijken. “We leggen het plein aan voor 20 tot 30 jaar. Er moet iets liggen dat op de toekomst is voorbereid.”

Wethouder Bults is bereid om het idee van het CDA voor de verplaatsing van de toegangsweg verder uit te werken. Maar dan moet de gemeenteraad hem daar op 2 juni wel opdracht toe geven. Bults schat in dat in de loop van 2021 het werk aan ’t Vlak kan starten.

Meer berichten