Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Forse stijging inzameling GFT

BARENDRECHT - Het college heeft van de NV BAR-Afvalbeheer de afvalscheidingsresultaten ontvangen over 2019 en de eerste twee maanden van 2020.

De nieuwe cijfers zijn afgezet tegen de cijfers van 2018 en januari en februari 2019. Belangrijkste conclusie is dat in januari en februari 2020 sprake is van een stijging van 72,6 % van de inzameling van Groente, Fruit- en Tuin-afval (GFT) ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. De verklaring hiervoor is volgens het gemeentebestuur de toename van de mogelijkheden om GFT te scheiden door het gebruik van minicontainers voor GFT door de bewoners van de laagbouw en de GFT-cocons voor de hoogbouw.

Daarnaast zette de daling in 2019 van de hoeveelheid ingezameld PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken) en restafval begin dit jaar door. Ook deze trend duidt op een betere afvalscheiding.
Wethouder Cees Schaap: “Eind 2019 werd het nieuwe afvalinzamelsysteem uitgerold. Dit vraagt van onze organisatie maar ook van onze inwoners de nodige inzet. Ik heb er bewondering voor dat we dit met elkaar zo goed oppakken. Deze eerste resultaten stemmen mij voorzichtig positief. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen kunnen zorgen voor een structureel positief resultaat.”

(bron: gemeente Barendrecht)

Meer berichten