Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Sportakkoord in Barendrecht

BARENDRECHT - Het Barendrechtse college heeft besloten een sportakkoord voor de gemeente Barendrecht af te sluiten.

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Nico Bults, wethouder Sport: ‘Met dit Barendrechtse Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of partner. Dit najaar willen we het sportakkoord ondertekenen met zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners.’

Ambities Er zijn zes ambities op een rijtje gezet waarop de komende jaren op ingezet gaat worden. Deze ambities zijn:
1. Inclusief sporten & bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport die inspireert

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. In het Lokaal Sportakkoord maken de betrokken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente Barendrecht willen bereiken.

Gezamenlijk tot een ambitieus sportakkoord komen is stap één, maar er moet actie worden ondernomen. Dat gebeurt via de 31 aangesloten partijen. Waar de gemeente er één van is.

JCR Judo is één van de partijen die al vroeg betrokken is bij de totstandkoming van het Sportakkoord in Barendrecht. Mario Nooitgedagt van JCR Judo: ‘Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen het Sportakkoord ondertekenen. Tijdens het traject om te komen tot het Sportakkoord is, naast de inhoud, dan ook gewerkt aan het draagvlak en de betrokkenheid. Er is een klankbordgroep van aanvoerders en een regiehouder opgericht. Het gaat om een gezamenlijk akkoord waar alle partijen ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.’

De verwachting is dat het officiële tekenmoment tijdens de Nationale Sportweek in september van dit jaar plaatsvindt. In bijeenkomsten van het Sportcafé wordt de voortgang van de acties uit het Sportakkoord besproken.

Meer berichten