Logo deschakelbarendrecht.nl
Het vertrek van de duiven uit Barendrecht.
Het vertrek van de duiven uit Barendrecht. (Foto: )

De postduiven vliegen weer

BARENDRECHT - Bijna twee maanden later dan gepland zijn bij PV Barendrecht de eerste activiteiten met de postduiven weer opgestart. Al worden er nog geen officiele vluchten gehouden en gepland en mag de sportkantine niet open de eerste stappen zijn gezet in het belang van de duiven. Zo is er een Covid-19 protocol opgesteld door de Nederlandse bond die is afgestemd met het bevoegd gezag.

Postduiven zijn in de loop der eeuwen zo gefokt dat zij gezamenlijk in groepen terug naar huis vliegen nadat ze op een aangewezen plaats zijn gelost. Om deze eigenschap te behouden is het van groot belang dat ze van jongs af aan leren zich te oriënteren en in grote groepen naar huis vliegen. Het is daarom voor de duiven noodzakelijk om zich te ontwikkelen door jaarlijks aan voldoende vluchten deel te nemen waarbij de afstand geleidelijk wordt opgebouwd.

Op basis van het landelijke Convid-19 protocol en aanvullingen per vereniging worden deze na goedkeuring door de Afdelingen per lokaal toegepast. Zo mogen er niet meer dan drie personen in het clublokaal zijn om de werkzaamheden te verrichten en alles op een afstand van 1,5 meter met verder in achtneming van de RIVM richtlijnen.

“Voor het bestuur en leden vraagt dit veel aanpassingen en extra werk, doch is het niet anders dan wat we sinds 15 maart allemaal meemaken”, vertelt een lid van de vereniging.

Daar België nog geen duivenlossingen toelaat is de Afdeling Zuid Holland met 40.284 duiven deze week uit Barendrecht richting het oosten gegaan naar Ysselstein ( bij Deurne). Gebruikelijk is dat de duiven vliegen vanuit zuiderlijke richting en dan nu uit oosterlijke richting en met een oosten wind levert dit weer verrassende resultaten.
 Al is er geen competitie er wordt wel een soort vluchtverloop gemaakt en registreerde Piet Bosschaart de snelste duif met een gemiddelde snelheid van 1616 meter per minuut ( bijna 100 km/uur), over een afstand van 105 km. Piet registreerde ook de 6 van de 1091 duiven uit Barendrecht. Comb Gemert-Visser de tweede, Adri van de Griend de derde, 8,9 en 10 prijs, Sjaak Beijer de vierde, Piet van Pelt de vijfde en Arie Droogendijk de zevende.

(foto: Het vertrek van de duiven uit Barendrecht)

Meer berichten