Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Wmo-raad positief over lokaal sport- en beweegakkoord

BARENDRECHT - Mensen zitten door corona nu vaker thuis. Maar wie sociale, fysieke of financiële drempels ervaart om de deur uit te gaan, beweegt normaal gesproken vaak ook al te weinig. De Wmo-raad hoopt dat het Sport- en Beweegakkoord meer mensen in beweging krijgt. Dat moet leiden tot een gezondere leefstijl.

Een gezonde leefstijl gaat volgens de Wmo-raad niet alleen over sporten en bewegen, maar ook over gezonde voeding, niet roken en weinig alcohol, voldoende ontspanning en slaap. Het Sport- en Beweegakkoord moet ertoe leiden dat het aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten uitgebreid wordt en echt aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van alle Barendrechters. Maar wie moeite heeft om zelf een gezonde leefstijl te ontwikkelen, moet vooral niet wachten en hulp zoeken bij de huisarts of bijvoorbeeld de buurtsportcoach.

De werkgroep Toegankelijkheid & Inclusie van Wmo-raad Barendrecht besprak het Sport- en Beweegakkoord deze week intern. Voorzitter Arend Wesdijk: “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zó leefde onder mensen met een beperking. Vooral het vinden van passend aanbod met mensen van de eigen leeftijd blijkt lastig. Jongere mensen met een beperking zijn bijvoorbeeld al snel aangewezen op activiteiten voor senioren.”

De adviesraad ziet ook andere mooie doelstellingen, zoals een positieve sportcultuur. Wesdijk: “Sporten en bewegen zijn vormend en dragen bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Maar als ouders dan scheldend langs de zijlijn staan of er wordt binnen een team of vereniging gepest, dan is dat vooral schadelijk. Ook een veilig sportklimaat is nodig. Met elkaar moeten we bijvoorbeeld misbruik tegengaan en voorkomen.”

De adviesraad hoopt dat het Sport- en Beweegakkoord echt een beweging in gang zet, niet alleen van inwoners zelf, maar ook van de samenleving als geheel. “Binnenkort gaan we in gesprek met de regisseur van het akkoord om te bespreken hoe wij daaraan kunnen bijdragen,” aldus de voorzitter.

Meer berichten