Logo deschakelbarendrecht.nl
't Vlak. (archieffoto)
't Vlak. (archieffoto) (Foto: )

Aanpak ’t Vlak stapje dichterbij

BARENDRECHT – In de loop van 2021 kan de vernieuwing van ’t Vlak beginnen. Dat verwacht wethouder Nico Bults (D66). Hij zei dat maandag, toen de vernieuwing van het winkelpleintje in de gemeenteraad werd besproken.

Naar aanleiding van een enquête stelde het college voor om het plein autovrij te maken. De parkeerplaatsen aan het Onderlangs en de bevoorrading van de Middenbaan zouden geregeld kunnen worden door het voormalige pand van makelaar Remax aan de Binnenlandse Baan te slopen.

Zoals al tijdens de behandeling in de commissie was aangekondigd kwamen CDA, VVD en SGP/CU met een alternatief scenario. Daarmee komt de toegangsweg voor het winkelrijtje met de cafetaria langs te lopen. Het Remax pand blijft dan staan en kan door de gemeente worden verkocht. De partijen vroegen ook deze variant te onderzoeken.

“Het is nu tijd om door te pakken en ’t Vlak op te knappen”, zei Ada Dekker (GL). Ze vindt het goed als ook de nieuwe variant wordt onderzocht.

Ook Matthijs van der Welle (VVD) vindt het urgent project. ‘Winkelen moet een beleving worden om te concurreren met de internetwinkels. En ’t Vlak werkt daar nu niet aan mee.”

Miranda Mes (EVB) heeft als enige geen behoefte aan weer een nieuw scenario dat wordt onderzocht. “In 2017 was alles gereed. We zijn nu drie jaar en 11.000 euro verder en het plan is nog geen stap verder.” Zij ziet een groot nadeel aan de variant van CDA, VVD en SGP/CU. Als er een toegangsweg loopt over ’t Vlak, dan kunnen de cafetaria, het Chinees restaurant en de traiteur geen terras maken op het verder autovrije plein. Ze vreest ook vertraging. “Het is tijd voor daadkracht en actie. Verder onderzoek is totaal overbodig.”

Wethouder Nico Bults verzekerde dat het onderzoeken van de nieuwe variant geen vertraging oplevert. In de tweede helft van het jaar komt hij met een definitief plan in de gemeenteraad. Het werk kan dan in de loop van 2021 beginnen. Bij het ontwerp wil hij de WMO-raad betrekken.

Alle collegepartijen kunnen zich vinden in deze aanpak. Alleen EVB is tegen, omdat zij verdere vertraging vrezen.

Meer berichten