Logo deschakelbarendrecht.nl
't Trefpunt: slopen of vernieuwen?
't Trefpunt: slopen of vernieuwen? (Foto: )

Ingezonden: 't Trefpunt en de Baerne moeten blijven!

BARENDRECHT - De besturen van Harmonievereniging Barendrecht, CultuurLocaal en Kunst Creatief Barendrecht dringen in deze brief aan op het behoud van De Baerne en 't Trefpunt. 

"In de komende raadsvergadering van 30 juni staat de besluitvorming over de toekomst van het gebouw ’t Trefpunt op de agenda. Dit gebouw met een hoge cultuur historische waarde is de thuisbasis van Harmonievereniging Barendrecht. Het gebouw is verwaarloosd door de gemeente in afwachting van een besluit wat er met het gebouw (en de huisvesting van Harmonievereniging) gaat gebeuren. Een besluit waar men al meer dan 10 jaar op zit te wachten.

Niet onder één dak
In 2018 werd er door de politiek nogmaals besloten tot een onderzoek met de vraag of de drie grote culturele partners, de Harmonievereniging, Kunst Creatief Barendrecht en CultuurLocaal samen in een aangepast Trefpunt gehuisvest konden worden. Dit onderzoek is afgerond en de conclusie is helder: de drie partijen en het college van B&W hebben in goede samenwerking geconcludeerd dat ze niet onder één dak passen. De kosten hiervan zijn te hoog en de gemeente is niet bereid -uit kosten overwegingen- om in dit gebouw het beheer op een niveau te brengen dat nodig is en hoort bij de uitstraling van zo’n cultuurgebouw. Het alternatief om ‘t Trefpunt te renoveren dan wel opnieuw te bouwen is haalbaar en zeer gewenst door de Harmonievereniging die daarmee in ’t Trefpunt kan blijven. KCB en CultuurLocaal blijven gehuisvest in De Baerne.

Nieuwe onzekerheid
De gemeenteraad wil echter wederom een onderzoek: passen de culturele partners niet in het net aangekochte gebouw EduDelta? En kan de grond van ’t Trefpunt en De Baerne niet herontwikkeld worden? Deze optie is in het overleg met de culturele partijen en het college kort aan de orde geweest: de uitspraak van de partijen hierin is duidelijk: er is bij de culturele partners geen behoefte om gehuisvest te worden bij EduDelta! Dit standpunt verwoordden de partijen ook al in een brief aan de leden van de raadscommissie. De verbazing was dan ook groot dat de coalitiepartij in de commissievergadering een geheel eigen interpretatie gaven aan deze brief waarbij de overwegingen niet serieus werden gewogen.

Door middel van deze ingezonden brief willen de drie culturele partners gezamenlijk de gemeenteraad (in het bijzonder de coalitiepartijen) en de Barendrechtse bevolking duidelijk maken hoe de Harmonievereniging, CultuurLocaal en KCB in dit dossier staan.

Conclusie
We horen thuis in het centrum van Barendrecht, dat heeft de gemeente zelf vastgelegd in de cultuurnota 2017-2022 en in het locatie-onderzoek. Als de coalitiepartijen hart hebben voor cultuureducatie dan snappen ze dat het goed is voor de leefbaarheid en de levendigheid van ons dorp dat in het centrum zulke voorzieningen thuis horen. De culturele partners willen geen verdere verschraling van het centrum door het verplaatsen van cultuur naar de rand van ons dorp waar de sociale onveiligheid groot is. Maak de cultuureducatie en de stedenbouwkundige samenhang geen speelbal van toevallige vastgoedopties.

De besturen van CultuurLocaal, KCB en de Harmonievereniging Barendrecht (gesteund door haar leden in haar laatste ALV) pleiten voor een helder besluit en vragen aan de bevolking van Barendrecht hen te steunen in dit pleidooi: Cultuur hoort thuis in het centrum van Barendrecht en daarom mogen de gebouwen De Baerne en een vernieuwd Trefpunt hun huidige functies niet verliezen."

De besturen van Harmonievereniging Barendrecht, CultuurLocaal en Kunst Creatief Barendrecht

Meer berichten