Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Nieuwe vrijwilligers Home-Start BAR gecertificeerd

BARENDRECHT  - Vijf nieuwe vrijwilligers hebben de voorbereidende cursus bij Home-Start BAR met goed gevolg afgerond en staan klaar om een jong gezin te gaan ondersteunen.

Deze vijf cursisten zijn begin maart gestart met hun cursus en moesten die afbreken vanwege de Corona uitbraak. In de afgelopen weken konden de bijeenkomsten weer worden voortgezet in een Corona-proof setting.
De certificeringsbijeenkomst werd bijgewoond door Ineke Mientjes, leidinggevende voor de BAR-gemeenten van CJG Rijnmond. CJG Rijnmond is de uitvoerende organisatie voor Home-Start BAR.

Vrijwilligers van Home-Start geven jonge gezinnen een tijdelijk (opvoedings)steuntje in de rug. Zij doen dit door op een heel laagdrempelige manier tijd en aandacht aan het gezin te geven. De manier van inzet sluit zoveel mogelijk aan op de wensen vanuit het gezin. Uiteraard worden de richtlijnen vanuit het RIVM daarbij goed gehandhaafd.

Home-Start BAR zet zich in voor gezinnen met minimaal één kind onder de zeven jaar in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De ondersteuning wordt gratis aangeboden. Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Interesse om zelf vrijwilliger te worden of om een tijdelijk steuntje te krijgen? Kijk op www.home-start.nl en neem contact op met Jeanette Dekker Coördinator Home-Start BAR (06-35124547/home.start.BAR@cjgrijnmond.nl).

Meer berichten