Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Trefpunt mag worden gesloopt

BARENDRECHT - Het Trefpunt wordt geen gemeentelijk monument en kan worden gesloopt. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad dinsdag besloten. Alleen EVB pleitte voor het behoud van het gebouw.

De raad vergaderde over de toekomst van De Baerne en ’t Trefpunt. De twee gebouwen worden gebruikt voor een groot aantal instellingen. Vooraf hadden de grootste gebruikers (Harmonievereniging Barendrecht, Cultuur Locaal en Kunst Cultuur Barendrecht) laten weten dat ze in het centrum willen blijven. Ze willen in ieder geval niet naar het voormalige Edudelta gebouw aan de Dierensteinweg. De erfgoedcommissie heeft aangekondigd dat ze met een voorstel komt om ’t Trefpunt (een oud schoolgebouw) tot gemeentelijk monument te verklaren.

De drie culturele instellingen wisten de coalitie niet te overtuigen. Met de stemmen van deze partijen (VVD, CDA, PvdA, GL, SGP/CU en D66) werd een amendement aangenomen dat renovatie van ’t Trefpunt uitsluit. Er wordt onder meer gewezen op de aanwezigheid van asbest. Bij nieuwbouw zou de erfgoedcommissie mee mogen denken over het ontwerp. Jacinta Floor (VVD) herinnerde eraan dat de gemeenteraad al in 2017 heeft besloten dat ’t Trefpunt kan worden gesloopt.

De coalitie wil een onderzoek naar herhuisvesting van culturele instellingen aan de Dierensteinweg. Op de plaats van ’t Trefpunt en eventueel de Baerne zouden dan woningen gebouwd kunnen worden. Marcel Eichhorn (PvdA) pleitte voor ‘woningen voor starters en Barendrechters’.

Dirk Vermaat (EVB) wees op de wens van de culturele instellingen om in het centrum te blijven. Hij kwam met het voorstel om over te gaan tot renovatie van ’t Trefpunt en de Baerne. Vermaat wees op het belang van culturele instellingen voor het centrum. Het verplaatsen van deze instellingen naar de Dierensteinweg is volgens hem ‘ronduit rampzalig’. “Een doods centrum is ons voorland”, aldus Vermaat.

Leendert Mijnders (SGP/CU) vindt dat de culturele instellingen waardering moeten hebben voor de opstelling van de coalitie. “We zijn bereid om vijf miljoen te investeren. Dat is echt veel geld. Het is goed voor de verenigingen om dat in het achterhoofd te houden.”

In het najaar spreekt de gemeenteraad verder over de huisvesting van de culturele instellingen. Renovatie van ’t Trefpunt is dan geen optie meer.

Meer berichten