Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

‘Wethouder en raadsleden leefden COVID-aanwijzingen restaurant na’

BARENDRECHT - Wethouder Reshma Roopram en een aantal raadsleden lijken de COVID-19 maatregelen op 9 juni in een horeca gelegenheid in Barendrecht niet te hebben overtreden. Dat blijkt uit onderzoek dat burgemeester Jan van Belzen heeft laten uitvoeren naar aanleiding van schriftelijke vragen over het vermeende incident door Echt voor Barendrecht (EVB). Het College van B&W schaart zich achter de bevindingen uit het onderzoek.

Het incident in een horecagelegenheid aan de Middenbaan zou zich hebben afgespeeld na een raadsvergadering op dinsdag 9 juni. EVB diende haar vragen twee dagen later in bij de burgemeester. Deze heeft advocaat Paul Koorn van OrangeTree gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het vermeende incident; een zogenaamd feitenrelaas. Dit onderzoek werd op 6 juli afgerond.

Onvolledige medewerking
Helaas kon het feitenrelaas niet volledig worden uitgevoerd. Niet alle direct betrokkenen wilden namelijk volledig meewerken. Hierdoor blijft de patstelling van uiteenlopende visies deels bestaan. En kan niet op een zorgvuldige wijze invulling worden gegeven aan hoor en wederhoor. Op het punt of er sprake is geweest van een overtreding van COVID-19 maatregelen lijken alle direct betrokkenen het wel met elkaar eens: die overtreding heeft niet plaatsgevonden. Wethouder en raadsleden leefden de aanwijzingen van het restaurantpersoneel na.

Waar geen conclusies kunnen worden getrokken betreft het gesprek bij het verlaten van de horeca-gelegenheid tussen de wethouder en een medewerker. Daarbij zou de wethouder volgens Echt voor Barendrecht hebben gezegd dat ‘alle restaurants net weer wat anders werken’ en dat ‘er momenteel veel gedoogd wordt door de gemeente’. “Niemand anders dan het betrokken personeelslid en de betrokken persoon kan verklaren ten aanzien van het gesprek dat bij vertrek zou zijn gevoerd. Bij gebrek aan wederhoor kunnen hier geen conclusies uit worden getrokken. Dat er gesproken is over gedogen staat vast. De context echter niet”, aldus onderzoeker Paul Koorn.

Betreurenswaardig
“Uit het onderzoek volgt dat de wethouder en raadsleden de COVID-19 maatregelen niet hebben overtreden”, stelt burgemeester Van Belzen. “Ik betreur dat dit beeld is ontstaan”.

Reactie EVB

Lennart van der Linden, fractievoorzitter van EVB, reageert op de uitkomst van het onderzoek:
"Lokale politici, waaronder de wethouder volksgezondheid moesten door de lokale horeca actief terecht gewezen worden op het naleven van de COVID regels. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Regels die ontzettend streng zijn en onze horeca bakken geld kosten. Regels waar bovendien stevig op wordt toegezien en gehandhaafd door de gemeente.
De horeca is in onze ogen dan terecht verbaasd en boos wanneer notabene de politici die hen die regels opleggen en daarop handhaven, deze regels bagatelliseren en/of niet na dreigden te leven. In plaats van juridisch getouwtrek, hadden simpele welgemeende excuses voor de gedragingen hier op de plaats geweest."

Meer berichten