Logo deschakelbarendrecht.nl
De gemeenteraad komt met 15 raadsleden bij elkaar. (archieffoto)
De gemeenteraad komt met 15 raadsleden bij elkaar. (archieffoto) (Foto: )

VVD en EVB: Barendrecht moet veiliger

BARENDRECHT – VVD en EVB willen dat er een plan wordt gemaakt om Barendrecht veiliger te maken. Met de stemmen van deze twee fracties behaalde de motie ‘Barendrecht Verkeers- en Sociaal Veilig’ dinsdag een meerderheid in de gemeenteraad.

De motie is een vervolg op eerdere moties die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. De opstellers wijzen erop dat er ‘veel verkeerssituaties zijn die veiliger moeten, dan wel wenselijk zijn en maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondermijning, berovingen, steekincidenten en vandalisme een hoge druk leggen op de sociale veiligheid, terwijl hiervoor beperkt extra middelen zijn vrijgemaakt’.
Matthijs van der Welle (VVD) noemde de in- en uitrit van winkelcentrum Carnisse Veste als een voorbeeld van een onveilige verkeerssituatie.
Verbetering van de verkeersveiligheid denken EVB en VVD te combineren met het lopende onderhoudsplan en verduurzaming.

De opstellers willen dat het college bij de behandeling van de begroting, die najaar, met een concreet voorstel komt. Het geld denken ze eventueel te vinden bij de Eneco-gelden.

PvdA en GroenLinks stemden tegen de motie, omdat ze het tegen de afspraken vinden om de Eneco-gelden hiervoor te besteden. Daar zou een apart voorstel voor komen. GroenLinks is bovendien tegen het combineren van verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook CDA, SGP/CU en D66 konden de motie niet steunen. Maar de stemmen van EVB en VVD waren voldoende voor een meerderheid.

Meer berichten